Návrat ke kořenům,

k Buddhovi,

k praxi...

"Ten, jehož srdce je zklidněno silou soucitu,
v němž temno nevědomosti je rozehnáno světlem poznání,
ten, který je učitelem říší bohů a lidí, tomu se klaním, Buddhovi,
jenž ukončil putování, a jemuž nezbývá již žádná stezka k projití."

 

Přečtětě si více o nové nabídce programu a aktivit Spolku Karuṇā Sevena

web_hp_novinky.jpg
web_hp_kalendar_b_a.jpg

Milí přátelé, 

kvůli pandemii jsme až do odvolání nuceni zrušit veškeré aktivity Karuṇā Sevena. Sledujte naše aktivity v Kalendáři a v sekci Novinky na tomto webu. 


Přejeme všem klidné dny a ať jste všichni šťastní a zdraví.


Posíláme plnou náruč mettā.

 

Dāna se překládá hlavně jako velkorysost, čin dávání, aniž bychom očekávali něco na oplátku. Zahrnuje nejen hmotné dary, jako jsou čtyři rekvizity pro bhikkhu a bhikkhunī (roucho, jídlo, medicína, přístřeší), ale dāna také věnuje čas člověku, který je v nouzi, a daruje krev někomu, koho osobně neznáme, darování soucitného porozumění těm, kteří trpí, dávání lásky těm, kteří nám ji nemohou vrátit, a mnoho dalšího.

Přečtěte si více o dāně v ārāmě Karuṇā Sevena

... čti dále >

thumb_moznosti_ubytovani_6.jpg
web_hp_arama_ks.jpg

byla zřízena jako mnišský příbytek a útočiště bhikkhunī Visuddhi. ārāmě Karuṇā Sevena se žije podle učení a jasně stanoveného řádu (dhamma-vinaya) tak, jak ho založil Vznešený Buddha. Ārāma Karuṇā Sevena je místem tiché kontemplace, meditace a učení se žití v samotě, je to místo prosté všednodenního shonu. Toto místo je velmi příhodné pro ty, kteří hledají útočiště u Trojího klenotu, prostor pro vlastní spirituální praxi a chtějí strávit nějaký čas v tichu, meditaci a chráněném prostředí... čti dále >

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 -  Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!
 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke