web_ubytovani3.jpg

následování řádu je důležitou součástí spirituální praxe nejen pro mnichy a mnišky, ale i pro nás laické stoupence. Během pobytu v ārāměpředpokládáme vaše přirozené zapojení se do chodu ārāmy. V každém buddhistickém klášteře theravādové tradice je denní řád velice podobný. Ráno se začíná společnou meditací a následně se v dopoledních hodinách věnujeme s tichou radostí a s lehkostí společnému úklidu, vaření, mytí nádobí a menším pracovním úkolům. Zbytek dne je věnován kontemplaci, studiu a meditační praxi...

čti dále >

web_tajne_nauky.jpg

Pobyt v ústraní je meditujícím umožněn díky štědrosti předchozích dárců. Stejně tak i díky vaší štědrosti zde budou moci praktikovat jiní. Režijní poplatky jsou námi navržené ceny na náklady, do kterých jsou zahrnuty veškeré výdaje ārāmy a Viveky (vedlejší dům Spolku Karuna Sevena), tj. náklady v letním i v zimním období, zařízení, energie, podlahové vytápění, klimatizace a spotřeba vody. Výše příspěvku je doporučená, je na každém, co může dát a přispět... čti dále >

pro praktikující (jak muže, tak i ženy) nabízíme možnost ubytování v sousedním domě Viveka, který je majetkem spolku Karuṇā Sevena. V ārāmě Karuṇā Sevena mohou přespávat podle pravidel bhikkhunī vinayi pouze ženy. Pokoje v ārāmě jsou přednostně nabízeny členům výboru Karuṇā Sevena a příležitostně navštěvujícím bhikkhunīm, které se účastní pobytu v ústraní. Přespání a pobyt je vždy nutné předem domluvit a nahlásit dobu příjezdu a odjezdu. Tento plán nelze měnit podle vlastního uvážení bez diskuze s členy výboru spolku Karuṇā Sevena a bhikkhunī Visuddhi... čti dále >

web_moznosti_3.jpg

ārāma Karuṇā Sevena je místem tiché kontemplace, meditace a učení se žití v samotě, je to místo prosté všednodenního shonu. Není proto vhodné věnovat se zde laickým záležitostem a povinnostem, vyřizovat si během pobytu v ústraní své osobní problémy. Je vhodné mít po celou dobu pobytu vypnuté všechny elektronické přístroje a plně se soustředit na spirituální praxi. Je třeba respektovat a udržovat kontemplativní atmosféru založenou na vzájemném respektu a ohleduplnosti návštěvníků a laiků...

čti dále >

web_dana_1.jpg
 
8_bodu.jpg

Proč je nutné dodržovat denní rozvrh? Kdo je Saṅgha? Proč bychom měli pečovat o Saṅghy? Kdo je to bhikkhunī? Kdo je upāsikā/upāsaka? ​ Co si mám do kláštera vzít, pokud zůstanu jako host? Jaké si mám vzít do kláštera oblečení?... 

čti dále >

1. blank-paper-with-pen-and-coffee-cup-o

„pravidla disciplíny“ se odvolávají k „osmi bodům výcviku“ a ke všem menším pravidlům tréninku. Při pobytu v ārāmě je podmínkou přijetí těchto pravidel a jejich následování. K tomu se laici zavazují při vstupu. Dodržování pravidel dává vzniknout samādhi (soustředění) a díky samādhi vzniká moudrost. To vede k dosažení ušlechtilé stezky, čímž je naplněn cíl Dhammy. Každý účastník meditačního ústraní je povinen po dobu kurzu dodržovat osm bodů výcviku... čti dále >

web_faq.jpg
application-icon.png

Přihláška k pobytu v ústraní

v ārāmě Karuṇā Sevena

Po pečlivém přečtení pravidel a Denního řádu ārāmy Karuṇā Sevena nám vyplňte dotazník níže, my se vám poté ozveme s bližšími informacemi.... čti dále >

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

 

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke