Ārāmu Karuṇā Sevena je možné navštěvovat pouze za účelem seznámení se s Buddhovým učením, studiem, meditační praxí a spirituálním vývojem. V neposlední řadě může být důvodem návštěvy schůzka a rozhovor se ctihodnou bhikkhunī Visuddhi (přímé zprostředkování Buddhova učení skrze Saṅghu).​ Každá schůzka s bhikkhunī Visuddhi a pobyt se musí naplánovat a oznámit předem. Nelze přijít do kláštera neohlášen.

Pro přijetí k pobytu v ārāmě Karuṇā Sevena je zapotřebí nejprve absolvovat alespoň víkendový meditační kurz pod vedením ctihodné bhikkhunī Visuddhi.
 Tento kurz je připraven jako úvod do meditace s možností probrání praxe a rozhovorů se ctihodnou bhikkhunī Visuddhi.

  • Pobyty jsou umožněny zájemcům o ústraní na časově omezená období, maximálně na 10 dní dvakrát do roka. To platí jak pro mnišky/mnichy, tak i pro laické praktikující.

  • Po absolvování víkendového meditačního kurzu pro začátečníky a po schválení ctihodné bhikkhunī Visuddhi budete moci jezdit do kláštera (ārāmy Karuṇā Sevena) pravidelně i samy, bez oficiálně vypsaného kurzu. 

  • Po pečlivém přečtení pravidelDenního řádu ārāmy Karuṇā Sevena nám vyplňte dotazník níže, my se vám poté ozveme s bližšími informacemi.

  • O každém pobytu rozhoduje po projednání s bhikkhunī Visuddhi výbor Spolku Karuna Sevena. 

 

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke