Pokud máte zájem seznámit se s Buddhovým učením, rozvíjet svou meditační praxi a spirituální rozvoj, Ārāmu Karuṇā Sevena je místem, kde naleznete mír, laskavost a přijetí. V neposlední řadě máte příležitost se setkat a promluvit si se ctihodnou bhikkhunī Visuddhi a získat přímé zprostředkování Buddhova učení. 

Každé setkání s Bhikkhunī Visuddhi musí být oznámeno a naplánováno dopředu. Bhikkhunī Visuddhi zasvětila svůj život Dhammě, chceme respektovat její oddanou praxi a její život v ústraní.

  •  Před meditačním ústraním musí být každý seznámen s pravidly a Denním řádem ārāmy Karuṇā Sevena. Dodržování pravidel a respektování kláštera je nanejvýš důležité. Je zásadní, aby se každý, kdo má zájem trávit čas v ārāmě zavázal se k plnění těchto pravidel.

  • Po absolvování víkendový meditační kurzu pro začátečníky a nově příchozí a po schválení ctihodné bhikkhunī Visuddhi budete moci jezdit do kláštera (ārāmy Karuṇā Sevena) pravidelně i samy, bez oficiálně vypsaného kurzu. Doporučujeme vám však, abyste nás informovali o vašem záměru nás navštívit.

  • Po pečlivém přečtení pravidelDenního řádu ārāmy Karuṇā Sevena nám můžete vyplnit dotazník níže, my se vám poté ozveme s bližšími informacemi o vašem pobytu.

  • O každém pobytu rozhoduje po projednání s bhikkhunī Visuddhi výbor Spolku Karuna Sevena. 

Neváhejte nás kontaktovat ohledně jakýchkoli dotazů zaslaných e-mailem na adresu karuna.sevena.en@gmail.com. 

Více informací naleznete na stránce meditační ústraní, ubytování a na stránce Otázky a odpovědi.

Děkujeme za pochopení, 

Těšíme se na setkání s vámi v ārāmě Karuṇā Sevena. 

 

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke