byla zřízena jako mnišský příbytek a útočiště bhikkhunī Visuddhi. V ārāmě Karuṇā Sevena se žije podle učení a jasně stanoveného řádu (Dhamma-vinaya) tak, jak ho založil Vznešený Buddha. Ārāma Karuṇā Sevena je místem tiché kontemplace, meditace a učení se žití v samotě, je to místo prosté všednodenního shonu. Toto místo je velmi příhodné pro ty, kteří hledají útočiště u Trojího klenotu, prostor pro vlastní spirituální praxi a chtějí strávit nějaký čas v tichu, meditaci a chráněném prostředí.

je skupina, která se vytvořila kolem ctihodné bhikkhunī Visuddhi. Lidé, již jsou součástí spolku, praktikují a studují Buddhovo učení a také podporují mnišský život ctihodné Visuddhi. Štědrost je jednou ze základních praxí Buddhova učení.

Dāna znamená dar, obdarování, štědrost, dávání. Je to součástí buddhistické praxe. Darování či štědrost tvoří první druh záslužného jednání, přičemž druhé dva jsou etika (sīla) rozvoj mysli (bhāvanā).

„Pět dobrodiní se dostává tomu, kdo obdarovává: náklonnost mnoha bytostí, ušlechtilá společnost, dobrá pověst, sebedůvěra a zrození v nebeských světech.“ AN.V, 34

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke