Ārāma byla zřízena jako mnišský příbytek a útočiště ctihodné bhikkhunī Visuddhi. Ārāma Karuṇā Sevena je místem tiché kontemplace, meditace a učení se žití v samotě. Je to místo prosté všednodenního shonu. Toto místo je velmi příhodné pro ty, kteří hledají útočiště u Trojího klenotu (Buddha-učitel, Dhamma- učení, Saṅgha-mniši a mnišky), prostor pro vlastní spirituální praxi. Je vhodný pro ty, kteří chtějí strávit nějaký čas v tichu, meditaci a chráněném prostředí.

Ārāma se skládá z prostorů, které jsou určené k životu Bhikkhunī Visuddhi, a ty jsou je pro laické praktikující nepřístupné, a ze společných  prostorů, kde se konají všechny společné aktivity. Je to tichý prostor pro určený pro meditační praxi.

 

Nyní k dispozici nová budova „Viveka“ pro přenocování laických praktikujících. V tuto chvíli může ubytovat 9 lidí.

Jsme malá skupina praktikujících a oddaných, kteří se rozhodli založit tento Spolek, abychom mohli poskytovat podporu ctihodné bhikkhunī Visuddhi. Členové se hluboce zajímají o Buddhovo učení a praktikují podle něj. Jsme vděční všem současným i minulým členům, kteří laskavě podporují mnišský život ctihodné bhikkhunī Visuddhi a ārāmy.

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke