Majjhima nikāya I. - Sbírka středně dlouhých rozprav

Namluvili: bhikkhunī Visuddhi, bhikkhu Vinīta a Bára Glombová

* namluveno v českém jazyce

MN 1. Mūlapariyāya suttaṃ - O kořeni všech věcí
MN 2. Sabbāsava suttaṃ - Všechny zákaly
MN 3. Dhammadāyāda suttaṃ - Dědici Dhammy
MN 4. Bhayabherava suttaṃ - Strach a hrůza
MN 5. Anaṅgaṇa suttaṃ - Bez poskvrny
MN 6. Ākaṅkheyya sutta - Kdyby si mnich přál
MN 7. Vatthūpama suttaṃ - Přirovnání ke kusu látky
MN 8. Sallekha suttaṃ - Očišťování
MN 9. Sammādiṭṭhi suttaṃ - Správný názor
MN 10. Satipaṭṭhāna suttaṃ - Rozprava o ustavení uvědomění

MN 1. Mūlapariyāya suttaṃ - O kořeni všech věcí
00:00 / 00:00
MN 2. Sabbāsava suttaṃ - Všechny zákaly
00:00 / 00:00
MN 3. Dhammadāyāda suttaṃn - Dědici Dhammy
00:00 / 00:00
MN 4. Bhayabherava suttaṃ - Strach a hrůza
00:00 / 00:00
MN 5. Anaṅgaṇa suttaṃ - Bez poskvrny
00:00 / 00:00
MN 6. Ākaṅkheyya sutta - Kdyby si mnich přál
00:00 / 00:00
MN 7. Vatthūpama suttaṃ - Přirovnání ke kusu látky
00:00 / 00:00
MN 8. Sallekha suttaṃ - Očišťování
00:00 / 00:00
MN 9. Sammādiṭṭhi suttaṃ - Správný názor
00:00 / 00:00
MN 10. Satipaṭṭhāna suttaṃ - Rozprava o ustavení uvědomění
00:00 / 00:00

MN 11. Cūḷa sīhanāda suttaṃ - Kratší rozprava o lvím řevu
MN 12. Mahā sīhanāda suttaṃ - Delší rozprava o lvím řevu
MN 13. Mahā dukkhakkhandha suttaṃ - Delší rozprava o hromadě strasti
MN 14. Cūḷa dukkhakkhandha suttaṃ - Kratší rozprava o hromadě strasti
MN 15. Anumāna suttaṃ - Úsudek
MN 16. Cetokhila suttaṃ - Hrubost mysli
MN 17. Vanapattha suttaṃ - Lesní houština
MN 18. Madhupiṇḍika suttaṃ - Medová kulička
MN 19. Dvedhāvitakka suttaṃ - Dvojí myšlenky
MN 20. Vitakkasaṇṭhāna suttaṃ - Zastavování myšlenek

MN 11. Cūḷa sīhanāda suttaṃ - Kratší rozprava o lvím řevu
00:00 / 00:00
MN 12. Mahā sīhanāda suttaṃnown Track - Delší rozprava o lvím řevu
00:00 / 00:00
MN 13. Mahā dukkhakkhandha suttaṃack - Delší rozprava o hromadě strasti
00:00 / 00:00
MN 14. Cūḷa dukkhakkhandha suttaṃ ack - Kratší rozprava o hromadě strasti
00:00 / 00:00
MN 15. Anumāna suttaṃ - Úsudek
00:00 / 00:00
MN 16. Cetokhila suttaṃ - Hrubost mysli
00:00 / 00:00
MN 17. Vanapattha suttaṃ - Lesní houština
00:00 / 00:00
MN 18. Madhupiṇḍika suttaṃ Track - Medová kulička
00:00 / 00:00
MN 19. Dvedhāvitakka suttaṃ - Dvojí myšlenky
00:00 / 00:00
MN 20. Vitakkasaṇṭhāna suttaṃ - Zastavování myšlenek
00:00 / 00:00

MN 21.Kakacūpama suttaṃ - Přirovnání k pile
MN 22. Alagaddūpama suttaṃ - Přirovnání k hadovi
MN 23. Vammika suttaṃ - Mraveniště
MN 24. Rathavinīta suttaṃ - Spojení dostavníků
MN 25. Nivāpa suttaṃ - Návnada
MN 26. Ariyapariyesanā suttaṃ - Ušlechtilé hledání
MN 27. Cūḷa hatthipadopama suttaṃ - Kratší rozprava o přirovnání ke sloní stopě
MN 28. Mahā hatthipadopama suttaṃ - Kratší rozprava o přirovnání ke sloní stopě
MN 29. Mahā sāropama suttaṃ - Delší rozprava o přirovnání k jádrovému dřevu
MN 30. Cūḷa sāropama suttaṃ - Delší rozprava o přirovnání k jádrovému dřevu

MN 21.Kakacūpama suttaṃ - Přirovnání k pile
00:00 / 00:00
MN 22. Alagaddūpama suttaṃ - Přirovnání k hadovi
00:00 / 00:00
MN 23. Vammika suttaṃ - Mraveniště
00:00 / 00:00
MN 24. Rathavinīta suttaṃ - Spojení dostavníků
00:00 / 00:00
MN 25. Nivāpa suttaṃ - Návnada
00:00 / 00:00
MN 26. Ariyapariyesanā suttaṃ - Ušlechtilé hledání
00:00 / 00:00
MN 27. Cūḷa hatthipadopama suttaṃ - Kratší rozprava o přirovnání ke sloní stopě
00:00 / 00:00
MN 28. Mahā hatthipadopama suttaṃ - Kratší rozprava o přirovnání ke sloní stopě
00:00 / 00:00
MN 29. Mahā sāropama suttaṃ - Delší rozprava o přirovnání k jádrovému dřevu
00:00 / 00:00
MN 30. Cūḷa sāropama suttaṃ - Delší rozprava o přirovnání k jádrovému dřevu
00:00 / 00:00

MN 31. Cūḷa gosiṅga suttaṃ - Kratší rozprava v lese Gosinga
MN 32. Mahā gosiṅga suttaṃ - Delší rozprava v lese Gosinga
MN 33. Mahā gopālaka suttaṃ - Delší rozprava o pasáků krav
MN 34. Cūḷa gopālaka suttaṃ - Kratší rozprava o pasáku krav
MN 35. Cūḷa saccaka suttaṃ - Kratší rozprava k Saccakovi
MN 36. Mahā saccaka suttaṃ - Delší rozprava k Saccakovi
MN 37. Cūḷa taṇhāsaṅkhaya suttaṃ - Kratší rozprava o odstranění toužení
MN 38. Mahā taṇhāsaṅkhāya suttaṃ - Delší rozprava o odstranění toužení
MN 39. Mahā assapura suttaṃ - Delší rozprava ve městě Assapura
MN 40. Cūḷa assapura suttaṃ - Kratší rozprava ve městě Assapura

MN 31. Cūḷa gosiṅga suttaṃ - Kratší rozprava v lese Gosingawn Artist
00:00 / 00:00
MN 32. Mahā gosiṅga suttaṃ - Delší rozprava v lese Gosingaown Artist
00:00 / 00:00
MN 33. Mahā gopālaka suttaṃnknown Track - Delší rozprava o pasáků krav
00:00 / 00:00
MN 34. Cūḷa gopālaka suttaṃnown Track - Kratší rozprava o pasáku krav
00:00 / 00:00
MN 35. Cūḷa saccaka suttaṃ - Kratší rozprava k Saccakovi
00:00 / 00:00
MN 36. Mahā saccaka suttaṃ - Delší rozprava k Saccakovi
00:00 / 00:00
MN 37. Cūḷa taṇhāsaṅkhaya suttaṃ - Kratší rozprava o odstranění toužení
00:00 / 00:00
MN 38. Mahā taṇhāsaṅkhāya suttaṃ - Delší rozprava o odstranění toužení
00:00 / 00:00
MN 39. Mahā assapura suttaṃ - Delší rozprava ve městě Assapura
00:00 / 00:00
MN 40. Cūḷa assapura suttaṃ - Kratší rozprava ve městě Assapura
00:00 / 00:00

41. Sāleyyaka suttaṃ – Rozprava k bráhmanům z vesnice Sālā
42. Verañjaka suttaṃ – Rozprava k bráhmanům z vesnice Verañjā
43. Mahā Vedalla suttam – Delší série otázek a odpovědí
44. Cūḷa Vedalla suttaṃ – Kratší série otázek a odpovědí
45. Cūḷa Dhammasamādāna suttaṃ – Kratší rozprava o způsobech praktikování věcí

46. Mahā Dhammasamādāna suttaṃ – Delší rozprava o způsobech praktikování věcí
47. Vīmaṃsaka suttaṃ – Zkoumání Tathāgaty
48. Kosambiya suttaṃ – Rozprava k mnichům z Kosambī

49. Brahmanimantanika suttaṃ – Brahmova výzva
50. Māratajjanīya suttaṃ – Pokárání Māry

41. Sāleyyaka suttaṃ - Rozprava k bráhmanům z vesnice Sālā
00:00 / 00:00
42. Verañjaka suttaṃ - Rozprava k bráhmanům z vesnice Verañjā
00:00 / 00:00
43. Mahā Vedalla suttam - Delší série otázek a odpovědí
00:00 / 00:00
47. Vīmaṃsaka suttaṃ - Zkoumání Tathāgaty
00:00 / 00:00
48. Kosambiya suttaṃ - Rozprava k mnichům z Kosambī
00:00 / 00:00
50. Māratajjanīya suttaṃ - Pokárání Māry
00:00 / 00:00
44. Cūḷa Vedalla suttaṃ - Kratší série otázek a odpovědí
00:00 / 00:00
45. Cūḷa Dhammasamādāna suttaṃknown Track - Kratší rozprava o způsobech praktikování věcí
00:00 / 00:00

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke