download_pdf_.png

Chůze po Laně Přednášky ctihodného Pemasiri mahāthery o meditačním rozvoji 

Namluvila: Bára Glombová, namluveno v českém jazyce

 

Audio kniha - přehled kapitol:

Chůze po Laně e-book download 

1) Úvod - Obecné rozhovory s Pemasiri mahātherou - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
2) Cnost - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
3) Soustředění - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
4) Moudrost - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
5) Úvod - Čtyři vznešené pravdy - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
6) Strast - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
7) Vznik strasti - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
8) Zánik strasti - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
9) Stezka vedoucí k zániku strasti - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
10) Ušlechtilá osmičlená stezka - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
11) Správné porozumění - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
12) Správné myšlení - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
13) Správná řeč - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
14) Správné jednání - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
15) Správné živobytí - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
16) Správné úsilí - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
17) Správné uvědomění - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
18) Správné soustředění - Chůze po Laně
00:00 / 00:00

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke