Bhikkhunī Saṅgha je komunita plně vysvěcených ženských buddhistických mnišek (bhikkhunī). V tradici Theravāda dodržují 311 pravidel, nosí oranžové nebo hnědé roucho a holí si hlavy. Svůj život zasvěcují meditaci, moudrosti a učení Buddhy. Bhikkhunī jsou podstatnou součástí buddhismu. Spolu s bhikkhu (plně vysvěcenými mužský mnich) nesou z generace na generaci moudrost Buddhova učení. Díky nim a laickým stoupencům je buddhismus stále živý i dnes, po více než 2500 letech.

Asi před 2560 lety Buddha ordinoval první bhikkhunī a kromě řádu bhikkhu ustanovil i řád bhikkhunīch. Buddha řekl, že ženy a muži jsou si rovni, a tak mohou oba stejně praktikovat jeho učení a dosáhnout nejvyššího cíle (nibbāna)... čti dále

Bhikkhunī Visuddhi je plně ordinovaná buddhistická mniška (bhikkhunītheravādové tradiceJe také učitelka Dhammy a meditace.  Několik let praktikovala na Srí Lance pod vedením zkušenějších bhikkhunīch. Její první učitel, ctihodný Rewatadhamma Sayadobyl významný theravādový buddhistický mnich a znamenitý znalec Abhidhammy z Myanmaru... čti dále

Rozcestník - schůzka s bhikkhuni Visud
Rozcestí - historie bhikkhuni sanghy.jp

Cesta od laické ženy k plně vysvěcené ženské mnišky často trvá několik let. Zpočátku praktikuje jako laická žena, která se věnuje 5 bodům výcviku, později bude nějakou dobu žít v klášteře v bílých šatech a bude se věnovat 8 předpisům (upāsikā). Teprve po delší době se zříká svého laického života a plně vstoupí do mnišství nejprve jako nováček (sāmaṇerī) a později jako bhikkhunī, pokud si to přeje... čti dále

Rozcestí - Bhikkhuni Visuddhi.jpg

Ctihodná Bhikkhunī Visuddhi v současné době žije a praktikuje v České republice. To nám dává výjimečnou a vzácnou příležitost přímo přijímat její učení, abychom mohli rozvíjet naši všímavost a praktikovali meditaci. Je však nanejvýš důležité, aby se laici seznámili s pravidly chování, které musí respektovat při jakémkoli kontaktu s členem komunity Saṅgha... čti více

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

 

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke