je plně ordinovaná buddhistická mniška (bhikkhunī) theravādové tradice. Je také učitelka Dhammy. a meditace.

 

První učitel, který ctihodnou velmi inspiroval a přivedl ji na cestu Buddhova učení, byl ctihodný Rewatadhamma Sayado, významný theravādový buddhistický mnich a znamenitý znalec Abhidhammy z Myanmaru. V roce 2003 poté, co mnoho let následovala Dhammu jako laická praktikující v buddhistickém klášteře Dhammapala ve Švýcarsku, odjela ctihodná Visuddhi na Šrí Lanku a obdržela ordinaci sāmaṇerī. Žila jednoduchým životem spolu s ostatními mniškami v ústraní ve Srī Gothamī ārāmaya v Olabudowě, malé chudé vesničce. Se svojí učitelkou bhikkhunī Matale Vijithou a dalšími mniškami se soustředila na výuku Dhammy, sociální práci a péči o chudé a trpící. Bhikkhunī Visuddhi se vždy zaměřovala zejména na děti žijící v extrémní chudobě: vyučovala nedělní školu Dhammy v Olabudowě a Srī Sambodhi Vihāraya v Colombu a založila projekt „Děti slunce.“ Jeho cílem je umožnit dětem z chudých rodin, aby se vzdělávaly a měly alespoň základní podmínky k životu.

V roce 2006 po deset měsíců ctihodná studovala a trénovala v klášteře Fo Guang Shan blízko města Kaohsiung na Taiwanu a ordinovala jako Dharmaguptaka bhikṣuṇī v klášteře Tzu Yun v Nanzi na Taiwanu. V únoru 2007 se vrátila do SrīGothamī ārāmy na Šrí Lance a tam pokračovala v životě ve své bhikkhunī komunitě. Ctihodná Visuddhi také praktikovala po více než desetiletí jako studentka a později asistující učitelka ctihodného Bhante Pemasiriho, který je jedním z nejváženějších a nejzkušenějších tradičních meditačních učitelů na Srí Lance.

V roce 2008 ctihodná Visuddhi začala pravidelně navštěvovat kláštery v Evropě jako Aneñja Vihāra v Německu nebo Dhammapala ve Švýcarsku. V roce 2012 se svými podporovateli založila svůj mnišský
příbytek (bhikkhunī ārāma) nazvaný 
Karuṇā Sevena (příbytek soucitu), který se nachází v Prostějově. V roce 2015 ctihodná absolvovala Daḷhīkamma Vinaya obřad a přijetí do Theravāda bhikkhu and bhikkhunī Saṅghy na Srí Lance. V roce 2016 ctihodná Visuddhi ukončila svá desátá vassa a stala se tak bhikkhunī therī (seniorní mniškou).

V roce 2016 také proběhla v ārāmě Karuṇā Sevena díky štědrým darům velká rekonstrukce, během níž byla vybudována nová meditační hala. Mnišský příbytek se tak otevřel praktikujícím se zájmem o meditaci. Díky novým prostorům se zde naskytla možnost pobýt v ústraní pod vedením ctihodné Bhikkhunī Visuddhi. Ctihodná se sama v rámci studia a tréninku soustředí hlavně na kultivaci etiky a dobrých vlastností, na meditační praxi satipaṭṭhāna a mettā a současně se zaměřuje na studium raných buddhistických textů.

Studenti ctihodné bhikkhunī Visuddhi přicházejí z různých kultur a prostředí ze zemí z celého světa, např. z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Velké Británie, Švýcarska, Šrí Lanky, Spojených států amerických a Portorika. Ctihodná vyučuje dospělé, přičemž se speciálně zaměřuje na matky, děti a mládež.

Její přístup ke studentům je individuální, trpělivý a soucitný. Od počátku svého mnišského působení na Šrí Lance po období, kde se přestěhovala do Evropy, stála vždy ctihodná Visuddhi u zrodu Dhamma školy pro děti všech věkových kategorií. Je pravidelně zvána, aby přednášela o Buddhově učení a mettā meditaci studentům na středních a vysokých školách v České republice.Pro Ctihodnou Visuddhi je charakteristická dobrosrdečnost, velkorysost a zjevný nezájem o osobní prospěch. Pokud budete mít to štěstí a strávíte s ní víc času, zamilujete si ji pro její energii, radost ze života a neotřesitelný optimismus, díky kterému toho dokázala za krátkou dobu, co působí opět v České republice, tolik vytvořit.

Buddha založil řád bhikkhu a  bhikkhunī (mnichů/mnišek), aby podpořil praxi dhamma-vinayi ​a zachoval toto učení pro budoucí generace. Saṅgha k tomuto dni pokračuje v předávání jeho učení pro následující generace mnichů a mnišek stejně tak jako laických stoupenců. Tím, že u nás v České Republice ctihodná bhikkhunī Visuddhi přebývá a praktikuje, máme výjimečnou a vzácnou příležitost získat přímé zprostředkování Buddhova učení skrze zástupce a člena saṅghy. Následování řádu je důležitou součástí spirituální praxe nejen pro mnichy/mnišky, ale i pro nás laické stoupence... čti dále >

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

 

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke