Buddhistické Rané Texty

známé pod názvem Tipiṭaka nebo „Tři koše“ jsou rozsáhlou sbírkou učení připisovaných Buddhovi a jeho nejranějším žákům, kteří učili Dhammu v Indii před 2500 lety. Je považována za svatý kánon všemi školami Buddhismu. Existují různé buddhistické tradice a každá z nich předává dál své spisy a texty z dávných dob.

Buddhův prvořadý cíl byl osvobození se od utrpení. Jeho učení zahrnuje mnoho témat z různých oblastí včetně etiky, meditace, rodinného života, odříkání, podstaty moudrosti a pravého porozumění a cesty k osvobození. Jeho učení nám ukazuje, jak žít dovedně tak, abychom se oprostili od utrpení.

Učí nás beznenávistnosti a soucitu a zdůrazňuje hodnotu spirituality před materiálností. Mnoho rozprav se zabývá meditací, jiné se věnují etice nebo racionálnímu a jasnému porozumění povahy námi vnímaného světa.

Buddhistické texty jsou tradičně rozčleněny jako „Tři koše“, psané tipiṭaka v jazyce Pali nebo tripiṭaka v Sanskrtu. Jsou to:

Rozpravy: Sutta v pāli, sūtra v sanskrtu. Jsou to primární zdroje sestavené z doložených učení nebo rozhovorů Buddhy a jeho žáků, které jsou uspořádané dle literárního stylu nebo obsahu učení.

Mnišská pravidlaVinaya v obou jazycích, pāli i sanskrtu. Tyto obsahují známá pravidla pro mnichy a mnišky (pātimokkha). Ale jsou mnohem více než jen pouhými pravidly, obsahujípodrobnosti z komunitního života a nespočet příběhů o životě ve staré Indii.

Abhidhamma: ​psáno abhidharma v Sanskrtu. Texty abhidhammy jsou systematickýmsouhrnem a analýzou učení čerpaných z raných rozprav.

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke