top of page

Děti

Pomáháme dětem, které chodí do škol v ženských klášterech Sakyadhita Srī Gotamī ārāma na Srí Lance. Díky pomoci našich dárců jim zajišťujeme vzdělání, školné, jídlo a oblečení. Potřebují především učebnice a opravit školu.

Co můžete darovat?

hračku (medvídka, panenku) = 300,- Kč
jídlo pro jednoho žáka na měsíc = 1.000,- Kč
učebnice pro jednoho žáka na šest měsíců = 2.200,- Kč
uniformu pro pět dětí na školní rok = 5.000,- Kč
učebnice pro jednu třídu = 7.000,- Kč
hezčí školu pro děti (opravy, výzdoba) = 10.000,- Kč

Sakyadhita

1. Děti v klášteře Sakyadhīta

adresa:

Sakyadhita Training and Meditation Centre
115/2A Sri Dhammananda Mawatha
Gorakana, Panadura
Sri Lanka

 

hlavní mniška: Bhikkhuni Vijithananda

email: vijithananda21@gmail.com

web: www.sakyadhita-srilanka.org

V klášteře se děti také učí Dhammu (Buddhovu nauku), bohužel dnes k tomu nemají dost učebnic. Dostávají sešity, do kterých si v hodinách zapisují, ale díky učebnicím by si mohly číst i sami a vracet se k jednotlivým oblíbeným příběhům. Další formou výuky je četba a ztvárňování tzv. jātaka. Jsou příběhy z minulých životů Buddhy přinášející vždy cenné morální poselství. Jednou z nejoblíbenějších aktivit je nacvičování divadelního představení s touto tématikou. Snažíme se také dětem zpříjemnit školní prostředí tak, aby pro ně bylo inspirující a veselé. Potřebujeme i prostředky na opravu a vymalování betonové haly, ve které se děti učí Dhammu. Tato budova uprostřed vesnice je nevyhovující, stará, rozbitá a nenabízí dětem žádné pohodlí, na které jsme v našich školách zvyklí.

Ctihodná Visuddhi sama zažila, že děti na Srí Lance milují divadlo (nacvičování jātaka), je to pro ně velmi typické a hraním příběhů a tancem opravdu žijí. K vybranému příběhu se vždy náležitě nastrojí, oblečou do kostýmů a s velkým nasazením pak odehrají své role. Další oblíbenou činností při výuce Dhammy je kreslení příběhů na velké archy papíru. Velká součást kultury na Srí Lance a výuky v této škole je naučit děti chovat se rodičům s úctou  a respektem a požádat je např. o odpuštění, pokud se dopustí něčeho špatného.​

V Dhamma škole kladou mnišky velký důraz také na etiku a tím se děti naučí více věcí. Dostanou v klášteře základy i do běžného života: pomáhají s úklidem, starají se o chod centra, dozví se i např., jak stolovat, jak se chovat se v kolektivu dalších dětí i dospělých.

Učebnice a poplatky na jednu mladou mnišku na jeden rok = 52 tisíc rupií, 346 Euro

( registrační poplatek: 40 Euro, výdaje za výuku a dojíždění = 240 euro, knihy 66 Euro )

Sakyadhita
Sakyadhita
Sakyadhita
Sakyadhita
Sakyadhita
Sakyadhita
Sakyadhita

Sirotci z domova Angela Home 

V tomto domově naše organizace pomáhala dívkám, které ztratily oba své rodiče, nebo byly opuštěny z neznámých důvodů. V tomto sirotčinci, nacházejícím se poblíž hlavního města Srí Lanky Kolombo žilo 21 děvčat ve věku od pěti do osmnácti let. Domov byl založen v roce 1951 jako charitativní organizace a v roce 2010 byl znovu registrován a přejmenován na „Angela – Centrum pro rozvoj dítěte“. Zástupci naší organizace domov během několika let navštívili a předali dívkám školní pomůcky, hygienické a zdravotnické potřeby. Pomohli jsme vybudovat také nový plot. Domov byl však stále v nevyhovujícím stavu, zejména po hygienické stránce. Dívky musely být na základě rozhodnutí vedení po přetrvávajících závažných problémech se sousedem, pro jejich bezpečí, přemístěny do jiných domovů v oblasti.

Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home

Děti z horské oblasti Nuwara Eliya

Nuwara Eliya

Nuwara Eliya je název horské oblasti, která je nejvyšším místem na Srí Lance a žijí v ní velmi chudé rodiny a děti. Během návštěvy ctihodné Visuddhi ke konci roku 2014 zde došlo k obrovským sesuvům půdy. Mnoho rodin přišlo o dům, jiným hrozilo stále nebezpečí. V určitých místech spadly celé vesnice a lidem nezůstalo vůbec nic. “Došlo k neobvykle silným záplavám po období dešťů, některé oblasti byly opravdu velmi postižené. Škody byly ohromné. Tato akce nebyla dopředu dlouho plánovaná, v zásadě se nakoupily potraviny, základní potřeby a jely jsme pomoci,” řekla ctihodná Visuddhi. Dětem byly nakoupeny základní potřebné věci jako rýže a další potraviny, sešity a pastelky. Rodinám a dětem byly předány dary v hodnotě 100 000 Kč.

Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya14

Podpora projektu Suriya Lamai:

Bankovní účet: 6855679001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena; Adresa příjemce: Slezská 3; Město: Prostějov, PSČ: 79601; Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

 

Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti ze sociálně znevýhodněných rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. 

Projekt Děti slunce – Suriya Lamai“ založila a od roku 2003 vede Ctihodná Bhikkhunī Visuddhi. ​

Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Suriya Lamai." nebo jen “pro znevýhodněné děti”.

 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku, a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili na sebe kontakt, abychom jim v případě potřeby mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz pro zahraniční dárce:

payment_icons.png
Spolupracujeme:
bottom of page