Následování řádu je důležitou součástí spirituální praxe nejen pro mnichy a mnišky, ale i pro nás laické stoupence. Během pobytu v ārāmě předpokládáme vaše přirozené zapojení se do chodu ārāmy. V každém buddhistickém klášteře theravādové tradice je denní řád velice podobný. Ráno se začíná společnou meditací a následně se v dopoledních hodinách věnujeme s tichou radostí a s lehkostí společnému úklidu, vaření, mytí nádobí a menším pracovním úkolům. Zbytek dne je věnován kontemplaci, studiu a meditační praxi.

Následující časový plán byl navržen tak, aby zachoval kontinuitu praxe. Pro dosažení nejlepších výsledků jsou praktikující nabádáni, aby ho dodržovali co nejpřesněji.

5:00 Budíček a hygiena

5:15 Individuální meditace

6:00 Příprava dāny a úklid místností - trénink bdělé pozornosti při práci

7:00 Dāna – obdarování mnišky

7:30 Úklid kuchyně

8:00 Organizační pohovor

8:30 Úklid ārāmy - trénink bdělé pozornosti při práci

10:00 Příprava dāny, úklid kuchyně, nákup, osobní úklid

11.15 Pūjarecitace a obětování jídla Buddhovy

11:30 Dāna – obdarování mnišky

12:00 Úklid kuchyně

13:00 Odpolední klid

14:00 Individuální meditační praxe

17:00 Individuální rozhovory, čaj, káva, hygiena

18:00 Vandanā - večerní společná recitace

19:00 Individuální meditační praxe

22:00 Večerka, zapnutí alarmu

web_dana_2

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500  - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke