banner_denni_rad_2.jpg

Následování řádu je důležitou součástí spirituální praxe nejen pro mnichy a mnišky, ale i pro nás laické stoupence. Během pobytu v ārāmě předpokládáme vaše přirozené zapojení se do chodu ārāmy. V každém buddhistickém klášteře theravādové tradice je denní řád velice podobný. Ráno se začíná společnou meditací a následně se v dopoledních hodinách věnujeme s tichou radostí a s lehkostí společnému úklidu, vaření, mytí nádobí a menším pracovním úkolům. Zbytek dne je věnován kontemplaci, studiu a meditační praxi.

Následující časový plán byl navržen tak, aby zachoval kontinuitu praxe. Pro dosažení nejlepších výsledků jsou praktikující nabádáni, aby ho dodržovali co nejpřesněji.

5:00 Budíček a hygiena

5:15 Individuální meditace

6:00 Příprava dāny a úklid místností - trénink bdělé pozornosti při práci

7:00 Dāna – obdarování mnišky

7:30 Úklid kuchyně

8:00 Organizační pohovor

8:30 Úklid ārāmy - trénink bdělé pozornosti při práci

10:00 Příprava dāny, úklid kuchyně, nákup, osobní úklid

11.15 Pūjarecitace a obětování jídla Buddhovy

11:30 Dāna – obdarování mnišky

12:00 Úklid kuchyně

13:00 Odpolední klid

14:00 Individuální meditační praxe

17:00 Individuální rozhovory, čaj, káva, hygiena

18:00 Vandanā - večerní společná recitace

19:00 Individuální meditační praxe

22:00 Večerka, zapnutí alarmu

web_dana_2