Dhamma

Nauka osvobození hlásaná a objevená Buddhou. Je shrnuta ve Čtyřech ušlechtilých pravdách. Je jedním ze tří klenotů a jedním z deseti rozjímání. Doslova „to, co nese či drží“, ustavení či povaha věcí, zákon, nauka, spravedlnost, správnost, kvalita, věc, předmět mysli, jev. Se slovem dhamma se v textech setkáváme ve všech těchto významech. Buddha je svými následovníky už více než dva a půl tisíce let pokládán za největšího léčitele, který dokázal objevit lék proti utrpení - Dhammu.

web_dhamma1.jpg

Meditace

Proces čistění mysli není snadný a vyžaduje rozhodnost a každodenní usilovnou práci. Jedině na základě vlastního úsilí jsme schopni dosáhnout pokroku a realizace, nikdo jiný to za nás neudělá. Proto meditace vyhovuje pouze těm, kteří na sobě chtějí vážně pracovat a jsou ochotni dodržovat disciplínu, která je nedílnou součástí meditační praxe a slouží ku prospěchu a ochraně meditujících…  čti dále >

web_dhamma_skola2.jpg

Audio, Video

Video o ctihodné bhikkhunī Visuddhi a ārāmě Karuṇā Sevena. Přednesy Dhammy (Buddhova učení) v audio podobě...  čti dále >

Buddhistické Rané Texty

Tipiṭaka (Tři koše) je název tří hlavních částí pálijského kánonu. Jedná se o jediný kompletní soubor buddhistických textů zachovaný v jazyce pāli a sepsaný na Srí Lance v polovině prvního století př. n. l. Tím, že texty hovoří o obecných podmínkách lidské existence, které se nemění, jsou nadčasové. Tipiṭakazahrnuje Koš disciplíny (vinaya-piṭaka), pojednávající o řádových pravidlech, Koš rozprav (sutta-piṭaka)Koš vyšší nauky (abidhamma-piṭaka), představující Buddhovo učení ve filosoficky systematizované podobě…  čti dále >

web_dhamma2.jpg

Dhamma texty

Pestrá knihovna Dhamma textů, knih a článků od různých učitelů s jejich komentáři a sub komentáři...  čti dále >

web_dhamma3.jpg

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!
 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke