Dhamma škola se ctihodnou Visuddhi probíhá většinou jednou za 14 dní. Studují se stejná témata jako během studia sutt, ale atmosféra výuky je přizpůsobena dětskému vnímání světa, dětské mysli. Děti mívají trochu odlišné typy otázek než dospělí a jsou většinou mnohem bezprostřednější a zvědavější. Přirozeně je tolik nezajímají partnerské a vztahové problémy, ale klidně a zcela bez předsudků hovoří na témata, která jsou pro nás tabu, jako je např. smrt a rozklad. Pro západního praktikujícího, který nevyrostl v asijském kulturním prostředí, může být zpočátku těžké provádět rituální akty oddanosti Třem klenotům, jako jsou recitace, ​ klanění se Buddhovi a zapalování vonných tyčinek, a také to často praktikujeme trochu toporně a rozpačitě. 

Děti naopak recitace, klanění se a obětování velmi milují, protože vše prožívají bezprostředně srdcem a tolik nad tím nepřemýšlejí. Ctihodná vede děti dle jejich individuálních potřeb s nesmírnou laskavostí a trpělivostí. V jejích hodinách při vyprávění o Buddhově učení nikdy nechybí hry, humor a dětský smích. I malé děti se mohou naučit meditovat, mohou kultivovat etické jednání a rozvíjet principy štědrosti, dobrotivosti, lásky a soucitu.

detska_dhamma9

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke