Knihovna

* ENG  = dostupné pouze v Anglickém jazyce

* CZ   = dostupné pouze v Českém jazyce

 1. BUDDHISTICKÉ RANÉ TEXTY – tipiṭaka 

  Buddhovy Rozpravy ( sutta )  

 

- SN 312-315 Rozprava o klenotech ( Ratana sutta )  * CZ 

- SN 56 Roztočení kola Dhammy ( Dhammacakkappavattana sutta ) * CZ 

- AN 3.65. Rozprava ke Kālāmům ( Kālāma sutta ) * CZ 

- MN130. Nebeští poslové ( Devadūta sutta ) * CZ  

- MN130. Kořeny uposatha ( Muluposatha sutta ) * CZ 

- SN 318-319 Rozprava o požehnání ( Maṅgala sutta ) * CZ 

 - SN 1.8 Rozprava o dobrotivosti  ( Karanīya mettā sutta ) * CZ 

- MN 142. Rozprava o obdarování ( Dakkhiṇāvibhaṅga sutta ) * CZ 

- DN 31 Rady Sigālovi ( Sigālovāda sutta ) * CZ 

- Dhp 5 Příběh o Kāliyakkhinī ( Yamaka vagga ) * CZ 

- Dhp 18 Sumana devī ( Yamaka vagga ) * CZ 

  E-knihy  

- Bhikkhunī Pātimokkha * ENG

- Bhikkhunī vinaya * ENG

- The Mahāvagga * ENG

  Abidhamma   

- A Manual of Ahidhamma ( Nārada Mahāthera ) * ENG
- Comprehensive Manual of Abhidhamma ( Rewata Dhamma & bhikkhu Bodhi ) * ENG

- The Dawn of Abhidharma * ENG

  2. BUDDHOVY ŽÁCI  

- Angulimāla * CZ 

- Bhaddā Kundalakesā * CZ 
- Dhamadinnā Therī * CZ 
- Jasodhara * CZ 
- Khujjuttarā * CZ 
- Legenda o Miao San * CZ 
- Mahāpajāpatī Gotamī * CZ 
- Patācāra * CZ 
- Sāriputta * CZ 
- Sirimā a Uttarā * CZ 
- Visākhā * CZ 

  3. BHIKKHUNĪ ŘÁD  

  E-knihy  

 

- Attitudes towards nuns ( bhikkhu Anālayo ) * ENG
- Bhikkhunī ordination ( bhikkhu Anālayo ) * ENG
- Buddhist Nuns: Between Past and Present ( Ann Heirman ) * ENG
- Considerations on the Story of the Nun Bhaddā Kuṇḍalakesā ( Alberto Todeschini ) * ENG
- Karma and Female Birth ( bhikkhu Anālayo ) * ENG
- Mahāpajāpatī’s Going Forth ( bhikkhu Anālayo ) * ENG
- On Incompetent Monks and Able Urbane Nuns in a Buddhist Monastic Code ( Gregory Schopen ) * ENG
- Stretching the Vinaya ( Petra Kieffer-Pülz ) * ENG
- The Bahudhātuka-sutta and its Parallels On Women’s Inabilities ( bhikkhu Anālayo ) * ENG
- The Legality of Bhikkhunī Ordination ( bhikkhu Anālayo ) * ENG

- In the footsteps of the Buddha ( Naomi Appleton ) * ENG
- The Revival of Bhikkhunī Ordination ( bhikkhu Anālayo ) * ENG
- The upasampadā of Mahāprajāpatī Gautamī ( bhikkhunī Dhammadinnā ) * ENG
- The validity of bhikkhunī ordination ( bhikkhu Anālayo ) * ENG
- Women and the Bodhisatta Path in Theravāda Buddhism ( Naomi Appleton ) * ENG
- The Case for Reviving the Bhikkhunī Order by Single Ordination * ENG

  4. MEDITACE 

  E-knihy  

 

 

- An Unentangled Knowing Lessons in Training the Mind ( Upāsikā Kee Nanayon ) * ENG

- From Craving to Liberation ( bhikkhu Anālayo ) * ENG

- From Grasping to Emptiness ( bhikkhu Anālayo ) * ENG

- Jádro buddhistické meditace ( Nyānaponika thera ) * CZ

- Kořeny dobrého a zlého ( Nyānaponika thera ) * CZ

- Mae Chee Kaew ( Bhikkhu Dick Sīlaratano ) * ENG

- On the Path to Freedom ( Sayado U Pandita ) * ENG

- Pure and Simple ( Upāsikā Kee Nanayon ) * ENG

- Pure inspiration ( Ñānavimala mahāthera ) * ENG

- Satipaṭṭhāna Vipassanā ( Mahāsi Sayado ) * ENG

- Selected Discourses of Webu Sayadaw ( Roger Bischoff ) * ENG

- The Direct Path to Realization - satipaṭṭhāna ( bhikkhu Anālayo ) * ENG

- The Genesis of the Bodhisattva Ideal ( bhikkhu Anālayo ) * ENG

- The Vision of Dhamma ( Nyānaponika thera ) * ENG

- The Way to Ultimate Calm ( Selected Discourses of Webu Sayadaw ) * ENG

- Unentangled Knowing ( Upāsikā Kee Nanayon ) * ENG

  5. PŘEDNESY DHAMMY 

  Bhante Pemasiri mahāthera - Články  

- 12 Kamma Buddhy * CZ 
- Saddhā – víra, důvěra * CZ 
- Přednes o zlosti * CZ 
- O přínosech účasti na slavnosti Kaṭhina * CZ 
- Reflections on the Karanīyamettā sutta ( I., II., III., IV., V.) * ENG

  6. DHAMMA TEXTY  

  E-knihy  

 

- Buddhistický slovník * CZ 
- Kamma and its Fruit ( Nyānaponika thera ) * ENG
- The benefits of walking meditation ( Sayado U Sīlananda ) * ENG

- The Life of the Buddha ( Bhikkhu Ñāṇamoli ) * ENG

  7. DHAMMA V DENNÍM ŽIVOTĚ  

  8. DHAMMA ŠKOLA  

  E-knihy  

 

- Daughters & Sons ( Ajahn Jayasaro ) * ENG

- Sati pasala - Mindful school ( bhante Dhammajīva ) * ENG

- Story of the Buddha * ENG

  9. PRAVIDLA A PODMÍNKY POBYTU  

  10. ROZHOVORY  

  11. RECITACE A PŪJA 

  E-knihy  

- Daily Chanting ( bhikkhu nandajoti ) * ENG
- Denní a ochranné recitace ( bhikkhunī Visuddhi & bhikkhu Vinīta ) * CZ
- Opěvné verše a ochranné recitace - Pūja & parittā ( bhikkhunī Visuddhi & bhikkhu Vinīta ) * CZ

  12. BUDDHISTICKÉ FESTIVALY A SVÁTKY 

  13. PŘÍSPĚVKY  

  14. PROJEKTY SURIYA LAMAI  

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke