web_dhamma_text_banner.jpg

Knihovna

* ENG  = dostupné pouze v Anglickém jazyce

* CZ   = dostupné pouze v Českém jazyce

 1. BUDDHISTICKÉ RANÉ TEXTY – tipiṭaka 

  E-knihy  

- Bhikkhunī Pātimokkha * ENG

- Bhikkhunī vinaya * ENG

- The Mahāvagga * ENG

  Abhidhamma   

- A Manual of Abhidhamma ( Nārada Mahāthera ) * ENG
- Comprehensive Manual of Abhidhamma ( Rewata Dhamma & bhikkhu Bodhi ) * ENG

- The Dawn of Abhidharma * ENG

  2. BUDDHOVI ŽÁCI  

Významné Buddhovy žákyně                                                      

 Mahāpajāpatī Gotamī * CZ                                                                       
 Dhamadinnā * CZ                                                                                         
 Yasodhara * CZ                                                                                             
 Patācāra * CZ                                                                                                     
 Bhaddā Kuṇḍalakesā * CZ 

 Nanda a Sundarī Nandā * CZ 

 Mahā Kaccāna * ENG                                                                        
                                                                                                                            
 Foremost Elder Nuns * ENG                                                                       
 The Life of Princess Yashodara
  * ENG 

Therīgātha * ENG                                                                                             

 Buddhist Women at the time of the Buddha * ENG                                                               

 Visākhā * CZ                                                                                                   

 Sirimā a Uttarā * CZ                                                                                      

 Khujjuttarā * CZ                                                                                               

 Women in Early Buddhist Literature * ENG                                      

 Women in Buddhism * ENG                                                                        

 Legenda o Miao San * CZ                                                                          

Dhamma_kolo_sm.png

  3. BHIKKHUNĪ ŘÁD  

  E-knihy  

 

- Attitudes towards nuns ( bhikkhu Anālayo ) * ENG
- Bhikkhunī ordination ( bhikkhu Anālayo ) * ENG
- Buddhist Nuns: Between Past and Present ( Ann Heirman ) * ENG
- Considerations on the Story of the Nun Bhaddā Kuṇḍalakesā ( Alberto Todeschini ) * ENG
- Karma and Female Birth ( bhikkhu Anālayo ) * ENG
- Mahāpajāpatī’s Going Forth ( bhikkhu Anālayo ) * ENG
- On Incompetent Monks and Able Urbane Nuns in a Buddhist Monastic Code ( Gregory Schopen ) * ENG
- Stretching the Vinaya ( Petra Kieffer-Pülz ) * ENG
- The Bahudhātuka-sutta and its Parallels On Women’s Inabilities ( bhikkhu Anālayo ) * ENG
- The Legality of Bhikkhunī Ordination ( bhikkhu Anālayo ) * ENG

- In the footsteps of the Buddha ( Naomi Appleton ) * ENG
- The Revival of Bhikkhunī Ordination ( bhikkhu Anālayo ) * ENG
- The upasampadā of Mahāprajāpatī Gautamī ( bhikkhunī Dhammadinnā ) * ENG
- The validity of bhikkhunī ordination ( bhikkhu Anālayo ) * ENG
- Women and the Bodhisatta Path in Theravāda Buddhism ( Naomi Appleton ) * ENG
- The Case for Reviving the Bhikkhunī Order by Single Ordination * ENG

  4. MEDITACE 

  E-knihy  

 

 

- An Unentangled Knowing Lessons in Training the Mind ( Upāsikā Kee Nanayon ) * ENG

- From Craving to Liberation ( bhikkhu Anālayo ) * ENG

- From Grasping to Emptiness ( bhikkhu Anālayo ) * ENG

- Jádro buddhistické meditace ( Nyānaponika thera ) * CZ

- Kořeny dobrého a zlého ( Nyānaponika thera ) * CZ

- Mae Chee Kaew ( Bhikkhu Dick Sīlaratano ) * ENG

- On the Path to Freedom ( Sayado U Pandita ) * ENG

- Pure and Simple ( Upāsikā Kee Nanayon ) * ENG

- Pure inspiration ( Ñānavimala mahāthera ) * ENG

- Satipaṭṭhāna Vipassanā ( Mahāsi Sayado ) * ENG

- Selected Discourses of Webu Sayadaw ( Roger Bischoff ) * ENG

- The Direct Path to Realization - satipaṭṭhāna ( bhikkhu Anālayo ) * ENG

- The Genesis of the Bodhisattva Ideal ( bhikkhu Anālayo ) * ENG

- The Vision of Dhamma ( Nyānaponika thera ) * ENG

- The Way to Ultimate Calm ( Selected Discourses of Webu Sayadaw ) * ENG

- Unentangled Knowing ( Upāsikā Kee Nanayon ) * ENG

- Mindfully facing Disease and Death ( bhikkhu Anālayo ) * ENG

- The State of Mind called Beautiful ( Sayadaw U Paṇḍitābhiwaṃsa ) * ENG

Dhamma_kolo_sm.png

  5. PŘEDNESY DHAMMY 

  Bhante Pemasiri mahāthera - Články  

- 12 Kamma Buddhy * CZ 
- Saddhā – víra, důvěra * CZ 
- Přednes o zlosti * CZ 
- O přínosech účasti na slavnosti Kaṭhina * CZ 
- Reflections on the Karanīyamettā sutta ( I., II., III., IV., V.) * ENG

Dhamma_kolo_sm.png

  6. DHAMMA TEXTY  

  E-knihy  

 

- Buddhistický slovník * CZ 
- Kamma and its Fruit ( Nyānaponika thera ) * ENG
- The benefits of walking meditation ( Sayado U Sīlananda ) * ENG

- The Life of the Buddha ( Bhikkhu Ñāṇamoli ) * ENG

  7. DHAMMA V DENNÍM ŽIVOTĚ  

Dhamma_kolo_sm.png

  8. DHAMMA ŠKOLA  

  E-knihy  

 

- Daughters & Sons ( Ajahn Jayasaro ) * ENG

- Sati pasala - Mindful school ( bhante Dhammajīva ) * ENG

- Story of the Buddha * ENG

  9. PRAVIDLA A PODMÍNKY POBYTU  

Dhamma_kolo_sm.png

  10. ROZHOVORY  

  11. RECITACE A PŪJA 

  E-knihy  

- Daily Chanting ( bhikkhu Anandajoti ) * ENG
- Denní a ochranné recitace ( bhikkhunī Visuddhi & bhikkhu Vinīta ) * CZ
- Opěvné verše a ochranné recitace - Pūja & parittā ( bhikkhunī Visuddhi & bhikkhu Vinīta ) * CZ

- Daily Chanting ( bhikkhu Ānandajoti ) * ENG

- Caturārakkhā bhāvanā - Four Protective Meditations ( bhikkhu Ānandajoti ) * ENG

Dhamma_kolo_sm.png

  12. BUDDHISTICKÉ FESTIVALY A SVÁTKY 

- Buddhistické festivaly a svátky * CZ

- O přínosech účasti na svátku Kaṭhīna * CZ

 

Dny Uposatha

  1. Duruthu poya Leden  * CZ.                        

  2. Navam poya ( Únor ) * CZ                             

  3. Medin poya ( Březen ) * CZ.                          

  4. Bak poya ( Duben ) * CZ.                                

  5. Vesākhā poya ( Květen ) * CZ.                      

  6. Poson poya ( Červen ) * CZ.                           

- AN 3.70 Muluposatha sutta - Kořeny Uposatha * CZ 

7. Esala poya ( Červenec* CZ

8. Nikini poya ( Srpen ) * CZ

9. Bināra poya ( Září ) * CZ

10. Vap poya ( Říjen ) * CZ

11Il poya ( Listopad ) * CZ

12Unduvap poya ( Prosinec ) * CZ 

  13. PŘÍSPĚVKY  

Dhamma_kolo_sm.png

  14. PROJEKTY SURIYA LAMAI