moznosti_obdarovani_banner.jpg

Možnosti obdarování 

Dāna se překládá hlavně jako velkorysost, čin obdarování, aniž bychom očekávali něco na oplátku.

Jak se však často stává, skutečný význam buddhistických výrazů jde mnohem dále než jsou jejich běžné překlady. 

Dosažení zásluh je v buddhismu zásadní, zejména pro laické praktikující, kteří kvůli svému rušnému životu jen stěží najdou tolik času a energie, aby se mohli věnovat meditační praxi jako mniši či mnišky. Z tohoto důvodu tradičně získávají zásluhy prostřednictvím štědrosti (dāna), etického jednání (sīla) a meditačnímu rozvoji (bhāvanā).

Zásluhy získáváme tehdy, pokud jsou naše činy čisté, pokud vycházejí přímo z našich srdcí. Dobré činy přinášejí dobré výsledky.

"Vzrůstají zásluhy toho, kdo dává.
Kdo se kontroluje, nehromadí nenávist.
Ten, jenž je schopný, odhazuje zlo - díky odstranění vášně, nenávisti a zaslepenosti je odpoután." - DN 16

Bankovní účet: 6855804001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena 

Adresa příjemce: Slezská 3

Město: Prostějov; PSČ: 79601

Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

Prostředky jsou použity na pokrytí základních mnišských potřeb

ctihodné bhikkhunī Visuddhi

 

  • roucho, jídlo, léky a příbytek 

  • pokrytí také hradí dopravu, ubytování, letenky apod.

  • distribuce knih,

  • výstavba a vybavení ārāmy Karuṇā Sevena,

  • pojištění, SIPO apod.

  • možnost odpočtu daru z daní. 

Žádáme vás, do poznámky uveďte důvod platby s poznámkou „příspěvek pro chod buddhistického kláštera.“

Možnost platby online - pro oba účty
payment_icons.png

Bankovní účet: 6855679001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena 

Adresa příjemce: Slezská 3

Město: Prostějov; PSČ: 79601

Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti ze sociálně znevýhodněných rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. 

Projekt Děti slunce – Suriya Lamai založila a od roku 2003 vede Ctihodná Bhikkhunī Visuddhi.

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku, a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili na sebe kontakt, abychom jim v případě potřeby mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Suriya Lamai." nebo jen “pro znevýhodněné děti”.