Otázky a odpovědi

1. Proč je nutné dodržovat denní rozvrh?

Ārāma Karunā Sevena je místem pro praxi a je otevřena každému. Je dočasným domovem mnoha praktikujících, kteří společně tvoří komunitu. Je zásadní respektovat praxi, prostor a mlčení (klid) ostatních lidí. Z tohoto důvodu dodržování přísného denního režimu pomáhá každému žít v harmonii a respektovat se navzájem, zejména v obdobích intenzivní praxe. „Správná disciplína“ je také jedním z hlavních principů Buddhova učení. Správnou disciplínou je naše cesta k osvobození kratší.

„Žít v řádu je něco, co člověka dělá lepším. Ctít pravidla a žít podle nich je tedy jeho prvotní povinností a základem. Pokud žijeme v komunitě, bez řádu by se v ní žilo těžko. Jako každá společnost má svá pravidla, tak i pro naši mnišskou obec byla tato pravidla - na základě přestupků – zavedena samotným Buddhou a já osobně je velmi ctím. Na počátku jim člověk moc nerozumí a je náročné všechny dodržovat, ale to je jen tím, že naše mysl je zvyklá si dělat, co chce a nechce se jí poslouchat. Má ráda svobodu a nerada se podřizuje. V řádu je ale naopak více svobody, než si člověk myslí. Řádová pravidla nás chrání před námi samými, před našimi nečistotami mysli. Je to něco, co nám pomáhá se vyrovnat se špatnými návyky, leností, arogancí, špatnou mluvou a zvyšuje ty dobré kvality, jako jsou úsilí, soustředění, soucit a vyrovnanost. Dodržovat pravidla znamená, že si člověk utahuje opasek proto, aby z něj byl kultivovanější a lepší člověk. Po čase zjistí, že si už opasek utahovat tolik nemusí, neboť už je takové jednání pro něj samozřejmé a není schopen jednat jinak.“

Bhikkhunī Visuddhi (výňatek z rozhovoru pro časopis Dingir)

2. Kdo je to upāsika/upāsaka?​

Jedná se o stoupence Buddhova učení, kteří nejsou mnichy, mniškami, nebo novici žijícími v mnišském řádu. Zavazují se dodržovat pět nebo osm bodů výcviku (pravidel). Upāsikā (žena) nebo upāsaka (muž) jsou "praktikující,“ kteří hledají útočiště u Tří klenotů (Buddha, učení a komunita). Jsou hlavním zdrojem podpory pro mnichy a mnišky

 

V Jīvaka suttě Pāli kánonu je Buddha otázán: "Ctihodný pane, jak se člověk stává laickým stoupencem (upāsako)?" Buddha uvádí, že bere útočiště u Trojího klenotu. Na otázku, jak se člověk stane "ctnostně laickým následovníkem" (upāsako sīlavā), Buddha uvádí, že takový člověk se zavazuje k dodržování pěti bodů výcviku (pañca sīla).  Na otázku, jak člověk může praktikovat, aby byl "ke prospěchu sám sobě a ku prospěchu druhým", Buddha uvádí, že takový člověk usiluje a povzbuzuje druhé k usilování a praktikování.

Tradičně, v Indii a na Srí Lance, upāsikā/upāsaka nosí bílé šaty, představující úroveň odříkání mezi laiky a mnišskou Saṅghou.

Z tohoto důvodu některé tradiční texty odkazují na "bílá roucha laiků" (avadāta-vassana).

3. Jaké si mám vzít do ārāmy oblečení?

V klášteře se trénujeme jako upāsikā/upāsaka, a proto nosíme bílé oblečení. Oblečení by mělo být jednoduché a pohodlné, s dlouhými rukávy u košil a halenek, dlouhé sukně a kalhoty, které zakrývají kolena. Nevhodné je jakékoli vyzývavé oblečení, upnutá a krátká trika, hluboký výstřih u žen, průhledný materiál. Prosíme, nepoužívejte parfémy, kosmetiku a šperky. 

V ārāmě chceme zachovat asijskou tradici uvedenou v odpovědi na otázku výše (Kdo je upāsika / upāsaka?). Z tohoto důvodu doporučujeme všem, aby při návštěvě ārāmy nosili bílé oblečení. Bílá je symbolem oddělení se od každodenního laického života k čistotě srdce a mysli. Během naší praxe usilujeme o zklidnění našich smyslů, bílá je neutrální barva, která neovlivní naši touhu po kráse, zatímco dráždivé barvy a různé tvary oděvů mají tendenci provokovat naši mysl k oddávání se smyslovému potěšení.

4. Co laičtí praktikující jedí během svého pobytu v ārāmě?

Ārāma Karuṇā Sevena je vegetariánské místo. Po příjezdu můžete přinést do ārāmy jakýkoliv dar v podobě zdravého jídla. Veškeré jídlo bude sdíleno s ostatními praktikujícími, abychom respektovali hodnoty komunity a vytvářeli harmonii. Pokud máte nějaké konkrétní požadavky na stravu, je možné nám poslat e-mail, kde s vámi můžeme rozebrat další možnosti.

5. Co si mám přinést z domova pro meditaci v ústraní?

Osobní toaletní potřeby, prostěradlo, bílé oblečení, vysoušeč vlasů (pokud potřebujete), ručník, sponky (pokud máte dlouhé vlasy), hodinky nebo malý budík, pantofle a spací pytel. Více se dočtete v sekci „návštěva ārāmy“. Důrazně vám nedoporučujeme přinést si žádná drahá technologická zařízení.

Přestože je ārāma bezpečné místo, má omezené úložné prostory. Abyste ze svého pobytu a zkušeností mohli vytěžit maximum, nepotřebujete během své meditační praxe žádný notebook, tablet nebo smartphone. Více opět v pravidlech pro praktikující.

6. Jak dlouho mohu v ārāmě pobývat?

Vzhledem k omezeným možnostem ubytování není Viveka (dům pro uytování) schopna zajistit přenocování pro více než 9 osob najednou. Stále však chceme všem zajistit možnost zúčastnit se víkendového kurzu nebo dlouhodobého ústraní, maximální délka pobytu pro každé ústraní je jeden měsíc. Tímto způsobem budou mít další lidé možnost pobývat na určitou dobu v ārāmě..

 

• Pokud jste nově příchozí nebo začátečníci a žijete v České republice nebo v blízké evropské zemi, budete se muset pro možnost pobytu v ārāmě účastnit víkendového kurzu, než vám bude umožněno účastnit se dlouhodobé ústraní.

• Pokud pocházíte z jiného kontinentu a vaše cesta do ārāmy by byla obzvláště dlouhá, doporučujeme vám kontaktovat nás e-mailem a prodiskutovat možnosti. Jednou z možností by mohlo být, že se připojíte k víkendovému kurzu, na základě kterého si budete moci svůj pobyt prodloužit.

V každém případě je před pobytem požadováno:

1. Vyplnit a odeslat přihlášku k pobytu.

2. Pozorně si přečíst a seznámit se s pravidly a chováním v ārāmě.

2. Kdo je Saṅgha? Proč bychom měli pečovat o potřeby Saṅghy?

Saṅgha je komunita lidí, kteří se rozhodli zasvětit svůj život praxi Dhammy. Vzdali se světských potěšení a vztahů, aby mohli rozvíjet svou moudrost a důkladně praktikovat směrem k nejvyššímu cíli (nibāna). Jsou to bhikkhu a bhikkhunī, kteří žijí v ústraní a věnují svůj čas meditaci, studiu Buddhova učení a rozvíjení správné moudrosti. 

 

Zaslouží si naši nejvyšší úctu, protože jejich rozhodnutí není jednoduché, musí se řídit spoustou pravidel, která my jako laici nemáme. Ale co je nejdůležitější, svou praxí pomáhají nám i zbytku světa rozvíjet laskavost, lásku, mír a svobodu mysli. Komunita Saṅghy je komunitou učitelů, proto jim věnujeme nejvyšší úctu.

“Je obdařen neochvějnou důvěrou v Saṅghu: 'Dobrou cestou jde obec žáků Vznešeného, přímou cestou jde obec žáků Vznešeného, metodickou cestou jde obec žáků Vznešeného, správnou cestou jde obec žáků Vznešeného - totiž čtyři páry osob, osm jedinců. Toto je obec žáků Vznešeného, hodná štědrosti, hodná pohostinnosti, hodná darů, hodná uctivého pozdravu se sepjatými dlaněmi. Je nesrovnatelným polem dobra pro tento svět.' ” 'MN 7

 

3. Kdo je to bhikkhunī?​

Bhikkhunī žijí podle vinayi, souboru 311 pravidel.

 

Zveme vás, abyste si přečetli více informací o nich na stránce Bhikkhunī Saṅgha na tomto webu. 

 

Pro další dotazy nám, prosím, pošlete e-mail na adresu: karuna.sevena.cz@gmail.com

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!
 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke