Pomáháme sirotkům, chudým a nemocným dětem převážně na Srí Lance. Zajišťujeme jim vzdělání, jídlo i domov.

Projekt „Děti slunce – Suriya Lamai“ založila a od roku 2003 vede Ctihodná Bhikkhunī Visuddhi. ​ Tato původem česká buddhistická mniška žila od roku 2003 přímo na Srí Lance, kde se začala věnovat také pomoci dětem a nejchudším rodinám.

Od roku 2003 jsme pomohli 52 345 dětem a chudým rodinám. Díky štědrosti dárců z ČR i zahraničí jsme předali v letech 2012-2018 > 620 352 Kč

Komu můžete pomoci?

srilanka_help1.jpg

V ženském klášteře Sakyadhita pomáháme nastávajícím maminkám v tom, aby se dokázaly dobře postarat o své děti během těhotenství i po porodu. Mnoho velmi mladých žen sem přichází a hledá pomoc...  čti dále >

srilanka_help3.jpg

Ctihodná bhikkhunī Vijitha a ctihodná bhikkhunī Dharsika a jsou jedny z nejseniornějších theravádových mnišek jak na Šrí Lance, tak i na celém světě. Kromě učení Dhammy a meditace se tyto mnišky věnují sociálním činnostem, zaopatřují například potřeby lidí z vesnice, starají se o nemocné a umírající... čti dále >

srilanka_help5.jpg

Další projekty | Pomáháme v Evropě
Pomoc pro chlapce Theodorka a Oskárka

Naše organizace podpořila rodinu Klárky Čečmanové, jejíž oba malí synové bohužel trpí smrtelnou chorobou s názvem Duchennova svalová dystrofie (DMD). Karuṇā Sevena také finančně podporuje těhotné ženy, matky s malými dětmi a opuštěné děti, které prchaly z válečných zón v Sýrii. Je možní též podpořit naše české děti z Dhammy školy a přispět například na knížky, hry, omalovánky mandal, pastelky… čti dále >

srilanka_help7.jpg

Pomáháme dětem, které chodí do škol v ženských klášterech Sakyadhita a Srī Gotamī ārama na Srí Lance. Díky pomoci našich dárců jim zajišťujeme vzdělání, školné, jídlo a oblečení. Potřebují hlavně učebnice a opravit školu. Co můžete darovat?... 

čti dále >

srilanka_help2.jpg

Chudé rodiny

Naše pomoc se zaměřuje na nejchudší rodiny v těžko dostupných oblastech Srí Lanky, např. ve vysokohorské oblasti Nuwara Eliya. ​Těmto rodinám zajišťujeme hlavně jídlo, oblečení a lékařskou péči... čti dále >

srilanka_help4.jpg

Na Srí Lance pomáháme chudým rodinám bez prostředků, a to v oblastech postižených přírodními katastrofami. Zajišťujeme jim potraviny, oblečení, přikrývky i léky

a také přístřeší... čti dále >

srilanka_help6.jpg

Ostrovní stát Srí Lanka se nachází se v blízkosti poloostrova Přední Indie na ostrově Cejlon,což byl také do roku 1972 oficiální název tohoto státu. Je to multietnický stát, ve kterém žije přibližně 75% Sinhálců. Menšinu tvoří indičtí Tamilové, kteří byli od roku 1830 na ostrov dováženi z Indie jako pracovní síla pro čajové plantáže. Tato země prošla téměř třicetiletým obdobím občanských konfliktů... čti dále >

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke