Humanitární pomoc

Na Srí Lance pomáháme chudým rodinám bez prostředků, a to v oblastech postižených přírodními katastrofami. Zajišťujeme jim životně důležité potraviny, vodu, oblečení, přikrývky i léky a také přístřeší. Cestování do míst, kde lidé pomoc nejvíce potřebují, je často velmi náročné, neboť jsou tato místa odlehlá.

Chcete pomoci? Darujte jedné rodině:

oblečení a přikrývky = 415,- Kč
léky pro nemocné = 900,- Kč
rýži, zeleninu a pitnou vodu na měsíc = 1.400,- Kč
vystavění nového přístřešku = 8.000,- Kč

Pomoc na vlastní oči

Během návštěvy Ctihodné Visuddhi na Srí Lance ke konci roku 2014 došlo k obrovským sesuvům půdy v Nuwara Eliyacož je nejvýše položené místo na Srí Lance.

Výprava mnišek spolu se Ctihodnou Visuddhi dokázala rychle zareagovat a vydala se přímo do postižené oblasti. Mnoho rodin tam přišlo o přístřeší nad hlavou, jiným hrozilo stále nebezpečí. Na některých místech spadly celé vesnice a lidem nezůstalo vůbec nic.

 “V roce 2014 došlo k neobvykle silným záplavám po období dešťů, některé oblasti byly opravdu velmi postižené. Škody byly ohromné. Tato akce nebyla dopředu dlouho plánovaná, nakoupily jsme potraviny, základní potřeby a hned jsme jely pomoci,” říká Ctihodná Visuddhi. Rodinám jsme darovali hlavně rýži a oblečení, dětem sešity do školy a pastelky. Běžně by je za nedlouho čekala náročná dvanáctihodinová cesta zpátky, mnišky však na místě přespaly do druhého dne.

 

Pro nás, mnišky, nebylo vůbec jednoduché do tohoto města dojet. Cesty byly v hrozném stavu, silnice byly zatarasené popadanými kameny a naše plně naložené auto muselo kličkovat přes čajové plantáže v horách. Bylo to velmi nebezpečné, neboť půda se stále hýbala, ale nakonec jsme do této vesnice a oblasti v horách serpentinami dorazily,” vypráví Ctihodná Visuddhi. Mnišky tuto charitativní činnost dělají rády, neboť je velmi prospěšná a pomůže mnoha lidem. Přesto si málokdo z nás dovede představit, jaká rizika přitom podstupují.

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke