sitting meditation - full lotus.jpeg

Pro praxi meditace existují různé pozice těla (iriyāpatha). Meditace může být prováděna

v jedné ze čtyř poloh: sezení (nisinna), stání (ṭhita), chození (gacchanta) a ležení (sayāna). Důležité je

najít si vhodné místo pro meditaci, kde nebudete příliš rušeni vnějšími rozptýleními... čti dále >

Slovo ānāpānasati je složeno ze tří technických pojmů: ānā znamená nádech, āpāna znamená výdech, sati znamená uvědomění nebo pozornost. Sledování nádechu a výdechu je považováno za hlavní a počáteční praxi

pro rozvoj soustředěné nebo pohroužení jhānických stavů. Je známo, že tato technika velmi pomohla při získávání nejvyššího osvícení nejen samotnému Buddhovi Gotamovi, ale i všem Buddhům, kteří

ho předcházeli... čti dále >

banner Mindfulness with clear comprehens

V učeních satipaṭṭhāna-vipassanā v Satipaṭṭhāna suttě Buddha vysvětluje, jak obracíme naše těla, pociťování, stavy mysli a předměty našich myslí

k prospěšnému a přínosnému. Buddha vysvětluje,

jak se obracíme k sammā-sati, abychom překonali rozklad a smrt..čti dále >

breathing_intro_pic.jpg

Nyní budeme prozkoumávat, kdo a co skutečně jsme. Jak již bylo vysvětleno, slovo vipassanā znamená "vhled" ve smyslu vidět věci tak, jak skutečně jsou. Abyste získali zkušenosti s meditací vhledu, je nezbytné posilnit své schopnosti pozornosti a soustředění. K tomuto účelu je potřeba provádět důkladnou vnější pozornost v místě dotyku dechu... čti dále >

meditation.jpg

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako

je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke