Buddha založil řád bhikkhu a bhikkhunī (mnichů/mnišek), aby podpořil praxi Dhamma-vinayi a zachoval toto učení pro budoucí generace. Saṅgha k tomuto dni pokračuje v předávání jeho učení pro následující generace mnichů a mnišek stejně tak jako laických stoupenců. Tím, že u nás v České Republice ctihodná bhikkhunī Visuddhi přebývá a praktikuje, máme výjimečnou a vzácnou příležitost získat přímé zprostředkování Buddhova učení skrze zástupce a člena Saṅghy. Následování řádu je důležitou součástí spirituální praxe nejen pro mnichy/mnišky, ale i pro nás laické stoupence.

Buddha neustále připomínal svým posluchačům, že hluboký základ pravidel je právě to podstatné. Následuje-li praktikující pravidla, zajistí mu to zcela uspokojující a plnohodnotný život a poskytne mu to ideální podmínky pro vyšší dosažení. Mniši/mnišky jsou Buddhou instruováni, aby byli "sami sobě ostrovem a útočištěm".
 

Před každou schůzkou s bhikkhunī Visuddhi je potřeba se důsledně obeznámit s pravidly jednání laiků s mniškami. Bhikkhunī se řídí 311 pravidly vinayi a na to je při návštěvě ārāmy vždy potřeba myslet a dbát na jejich dodržování. Viz: bhikkhunī pātimokkha.​

Bhikkhunī nepoužívají peníze, nekonzumují jídlo nebo pití, které jim formálně nebylo nabídnuto. Bhikkhunī nikdy neoslovujeme pouze jménem, je možno ji oslovit jako bhikkhunī, ctihodná nebo ayya. Pokud chceme bhikkhunī obdarovat je nutné si hlídat mysl a záměry, s jakými jí dary podáváme. Je dobré soustředit se na rituál obdarovávání a uvědomovat si, že tímto aktem získáváme zásluhy (puñña).

Je nutné se vyhýbat flirtování, lichocení, neočekávat od bhikkhunī projevy emocí a vděku. Dary se podávají oběma rukama. Je nutné se vyhnout fyzickému kontaktu. Nejvhodnější poděkování je sepnutí rukou.

”Proto, Ānando, buďte sami sobě ostrovem,
 sami sobě útočištěm, nemějte žádné jiné útočiště.
 Mějte Dhammu jako ostrov,
 Dhammu jako útočiště, nemějte žádné jiné útočiště."
 Mahāparinibbāna Sutta, D.16

 

web_food_2018-07-20-7017.jpg
web_setkani_2017-11-12-5222.jpg

V západní kultuře je zvykem se při pozdravu objímat, líbat, podávat si ruce, plácat se po ramenou apod. Bhikkhunīch se nedotýkáme a při pozdravu sepneme ruce, jako je tomu zvykem v buddhistických zemích. U mužů je potřeba též dodržovat vzdálenost „hatapasa“, což znamená vzdálenost na upažení ruky. Také bychom se neměli dotýkat jejího roucha, nebrat a používat její osobní rekvizity a věci. U mužů je nutné brát v potaz, že není vhodné si s bhikkhunī domlouvat schůzky na tajném a soukromém místě, o samotě. Dbát na to, aby muži, pokud si chtějí domluvit schůzku, bhikkhunī nenavštěvovali sami, ale s ženským doprovodem. Pokud muž hovoří s bhikkhunī, neměl by se jí dvořit a lichotit jí, předvádět se a přetvařovat. Je nutné si uvědomit, že bhikkhunī žijí v plném celibátu a zříkají se smyslového potěšení. Není vhodné též probírat s mniškou své intimní vztahy a ptát se na její názor a volbu partnerů. Mnišství bývá často zaměňováno se způsobem práce terapeutů a laici očekávají rady a pomoc v partnerských vztazích.

Bhikkhunī nesmí sama nikam cestovat, veřejné dopravní prostředky jsou tolerovány. Tyto záležitosti by si bhikkhunī neměla sama organizovat, takže pokud chce někdo bhikkhunī pozvat, tak by měl dbát na to, aby měla zajištěnou dopravu a doprovod, (vyzvednutí na nádraží, letišti). Pokud je dotyčná osoba muž, je nutné zajistit, aby při vyzvednutí byla přítomna další žena. Bhikkhunī by neměla cestovat v noci a pohybovat se po setmění na ulici. Proto by měly být veškeré schůzky a doprava domlouvány v ideálním případě v denních hodinách.

Mějme otevřené srdce a kultivujme vzájemný respekt a úctu, jen tak se můžeme od mnichů a mnišek něco naučit a pochopit jejich chování a životní styl.

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!
 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke