web_arama_banner.jpg
web_ubytovani3.jpg

Dodržování disciplinovaného a řádného životního stylu je nezbytnou součástí spirituální praxe nejen pro mnichy a mnišky, ale i pro nás laické praktikující. Během vašeho pobytu očekáváme vaše přirozené zapojení do fungování ārāmy. Následující harmonogram byl navržen tak, aby byla zachována kuntinuita praxe...čti dále >

Kdokoli je srdečně vítán, aby navštívil ārāmu Karuṇā Sevena. Pokud máte zájem poznat a praktikovat Buddhovo učení, rozvíjet svou meditační praxi a spirituální rozvoj, bude ārāma Karunā Sevena místem, kde najdete mír, laskavost a přijetí... čti dále >

web_moznosti_3.jpg
web_tajne_nauky.jpg

Meditační ústraní jsou laickým praktikujícím přístupná díky štědrosti předchozích i současných dárců. Ceny uvedené na této stránce slouží pouze k poskytnutí obecné představy o tom, co bude ārāma muset zaplatit za každou provozovanou aktivitu. Cokoli, co cítíte a jste schopni poskytnout, bude vděčně přijato... čti dále >

Praktikující by měli během svého pobytu dodržovat osm bodů výcviku a účastnit se komunitních aktivit. 

 

Kromě předpisů je zásadní respektovat některá další pravidla, aby bylo možné ze zkušenosti získat maximální užitek. Zveme vás, abyste si pečlivě přečetli tuto stránku a seznámili se s organizací obydlí ārāmy Karuṇā Sevena.

 

čti dále >

web_dana_1.jpg
 
8_bodu.jpg

Tato "pravidla disciplíny" jsou morální vodítka, která praktikujícím pomáhají udržovat efektivní praxi a rozvíjet lepší pochopení výuky prostřednictvím jasnosti vlastní mysli. Můžete si přečíst více o 8 bodech výcviku pro meditační odloučení a 5 bodů výcviku pro každodenní život.... čti dále >

Co si mám do kláštera vzít, pokud zůstanu jako host? Jaké si mám vzít do kláštera oblečení?

Více informací naleznete na této stránce.

 

čti dále >

web_faq.jpg
1. blank-paper-with-pen-and-coffee-cup-o
application-icon.png

Přihláška k pobytu v ústraní

v ārāmě Karuṇā Sevena

Po pečlivém přečtení pravidel a Denního řádu ārāmy Karuṇā Sevena nám vyplňte dotazník a my se vám poté ozveme s bližšími informacemi.... čti dále >