"Ze všech darů, je dar Dhammy nejvyšší." - DHP. XXIV v. 354

Dāna se překládá hlavně jako velkorysost, čin dávání, aniž bychom očekávali něco na oplátku..

 Jak se však často stává, skutečný význam buddhistických výrazů jde mnohem dále než jsou jejich běžné překlady. 

 

Dāna zahrnuje nejen hmotné dary, jako jsou čtyři rekvizity pro bhikkhu a bhikkhunī (roucho, jídlo, medicína, přístřeší), ale dāna také znamená kdy např. věnujeme svůj čas člověku v nouzi, daruje krev někomu, koho osobně neznáme, dáváme soucitné porozumění těm, kteří trpí, rozdáváme lásku těm, kteří nám ji nemohou vrátit, a mnoho dalšího.

 Díky své šíři je „dávání“ (dāna) jedním ze tří záslužných činů, které Buddhovo učení identifikuje jako hlavní zdroje svých zásluh (puñña).

 

Dosažení zásluh je v buddhismu zásadní, zejména pro laické praktikující, kteří kvůli svému rušnému životu jen stěží najdou tolik času a energie, aby se mohli věnovat meditační praxi jako mniši či mnišky. Z tohoto důvodu tradičně získávají zásluhy prostřednictvím štědrosti (dāna), etického jednání (sīla) meditačním rozvoji (bhāvanā).

Získáváme zásluhy, když jsou naše prospěšné činy čisté, když vycházejí přímo z našich srdcí. Dobré činy přinášejí dobré výsledky.

"Vzrůstají zásluhy toho, kdo dává.
 Kdo se kontroluje, nehromadí nenávist.
 Ten, jenž je schopný, odhazuje zlo - dík odstranění vášně, nenávisti a zaslepenosti je odpoután." - DN 16

web_food_2018-07-20-7017.jpg

Více o čtyřech mnišských rekvizitách:


1) Roucho Bhikkhu a bhikkhunī nesmějí podle vinayi (řádová pravidla) přechovávat pro vlastní potřebu více než 3 roucha najednou. Z tohoto důvodu se doporučuje darovat roucha pouze v případě, že kdy  je bhikkhu nebo bhikkhunī aktuálně potřebují.


2) Jídlo - Podle původní asijské tradice laičtí oddaní nabízejí jídlo bhikkhu a bhikkhunīm každé ráno během almužny. Tato praxe se stále používá ve většině asijských zemí, kde se široce praktikuje théravádský buddhismus (Thajsko, Laos, Kambodža, Srí Lanka, Barma). Jelikož mniši a mnišky nesmějí skladovat jídlo a zajišťovat si jídlo sami, je pomoc laické komunity zásadní.


3) Léky – Slovo „lék“ zahrnuje jakýkoli druh podpory zdraví. Například kromě léků z lékárny, jako je paracetamol a aspirin, mohou být do této části zahrnuty také integrátory vitamínů a rehydratační soli spolu s přírodní medicínou a výrobky pro osobní hygienu.


4) Přístřešek Obecný standard přístřešku pro mnichy a mnišky je osamělý, tichý a jednoduchý. Je postaven tak, aby nezpůsoboval nepohodlí ani nezhoršoval zdraví, proto je k uspokojení základních potřeb povolena jednoduchá postel. Bhikkhunī nemohou spát ve stejném obydlí jako muži. Je nutné mít samostatné budovy v samostatných zónách obydlí.

Dāna v Ārāmě Karuṇā Sevena

Z bezpečnostních důvodů se dveře ārāmy otevřou pouze pro ohlášené nebo plánované návštěvy. Je také vhodné informovat nás o jakémkoli druhu daru, který chcete nabídnout, protože vám můžeme poskytnout konkrétnější informace týkající se potřebných položek a množství, která může ārāma uložit.

 

Z těchto důvodů vás laskavě vyzýváme, abyste nám zaslali e-mail, a my vám okamžitě odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám další podrobnosti.

 

karuna.sevena.cz@gmail.com

 

Některé důležité formality, které je třeba respektovat při obdarování mnichů a mnišek:

  • Dānu nabízíme oběma rukama, jako symbol vysokého respektu k mnišství.

  • V případě, že je v ārāmě více než jedna bhikkhunī, nejdříve obdarujeme nejstarší bhikkhunī.

  • Postup nabízení je zcela bez bot.

  • Bhikkhunī bychom se neměli dotýkat.

  • Dárce může sedět nebo klečet ve vhodné vzdálenosti od bhikkhunī.

 

Rádi bychom všem připomněli, že bhikkhu a bhikkhunī nesmějí žádat o žádný dar, spoléhají výhradně na štědrost laických oddaných.

 

„Moudří lidé kteří hledají štěstí a dávají dary, poté, co odstranili skvrny lakoty. Když jsou ustáleni v Trojím nebi, po dlouhou dobu se těší ze společenství s devami. “AN.V.34

 

Děkujeme za vaši laskavou nabídku a podporu.

web_dana_3

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke