online_vyuka_banner.jpg

Cílem online výuky je seznámit se s původními texty pocházejícími z doby Vznešeného Buddhy. Buddha přednesl laickým následovníkům smysluplné příběhy, aby usnadnil jejich chápání Dhammy a inspiroval je k důkladnému praktikování. Příběhy z doby Buddhy nám otevírají oči. Výklad a čtení 2500 let starých původních textů je nejen zajímavé, ale také nám poskytuje jasné a podrobné pokyny pro naši praxi.

Každé úterý v lichém týdnu pořádáme v 19.00 hod pravidelnou online výuku Dhammy na konkrétní téma vyplývající z Buddhových rozprav, meditační praxe a každodenního života s názvem Abeceda Buddhova učení. Studium je určeno pro úplné začátečníky i pokročilé.

Další termíny naleznete v kalendáři. Čtěte zde >

 

Přihlašovací údaje na Zoom: 

Meeting ID: 837 8373 3845

Passcode: 769869

https://us02web.zoom.us/j/83783733845?pwd=L1VLZ1pIaGxjLzRyejRxYS81SHNJZz09

Ochranné recitace (paritta) | večerní společné setkávání u recitací a požehnání

Buddha doporučoval recitace jako ochranu před utrpením. Víra v ozdravnou moc nebo ochranu sacca-kiriya (pronedená pravda) či v uznání síly něčeho zcela pravdivého je aspektem připisovaným k paritta. Recitace se praktikují také při příznivých příležitostech, jako je například otevření nového kláštera, narození dítěte nebo ukončení studia. Recitace poskytují požehnání těm, kteří se jich zúčastní  a nebo je poslouchají stejně jako těm, kterým jsou věnována. 

Rozpravy o paritta se recitují také při nepříznivých událostech, při nemocech, umírání, ztrátě milované osoby nebo například na pohřbu nebo výročí úmrtí. Mohou být také recitovány pro zmírnění přírodních katastrof a jiných nepříznivých vlivů. 

Recitace se konají každou středu v 19.00 hod. 

Další termíny naleznete v kalendáři. Čtěte zde >

Přihlašovací údaje na Zoom:

Meeting ID: 870 8835 6722

Passcode: 751374

https://us02web.zoom.us/j/87088356722?pwd=d3RDNEJQRzBCRUYrSFE0d0E3TkhnZz09

Mettā meditace| večerní setkávání v rozvíjení mettā - meditaci lásky a soucitu

Většina z nás má představu, že v meditaci je nejdůležitější dosahovat stavů klidu mysli. Přitom, co je neméně důležité, je rozvíjení dobrých stavů mysli, jakým je právě soucit a láska. Taková, která si nikoho nevybírá, neupřednostňuje a která ani nesoudí, ani nezavrhuje. Seznámíte se s technikou mettā meditace a její využití v praxi. 

Stejně jako minulý rok i letos je možné se každý týden ve středu v 19.00 hod setkávat ke společné meditaci mettā. Mettā meditace bude následovat po recitacích. Nejedná se o oddělenou výuku, ale spíše o klidné a soucitné zakončení recitací a požehnání. 

Další termíny naleznete v našem kalendáři. Čtěte zde >

Přihlašovací údaje na Zoom:

Meeting ID: 870 8835 6722

Passcode: 751374

https://us02web.zoom.us/j/87088356722?pwd=d3RDNEJQRzBCRUYrSFE0d0E3TkhnZz09

Informace k přihlášení:

 

Před setkáním vám zašleme na váš email odkaz s přístupovými údaji do virtuální „místnosti“. 

Mezitím by bylo vhodné si stáhnout do svého počítače či mobilu software (zdarma a snadno použitelný), který budeme používat: Zoom - https://zoom.us/ 

Pokyny:

Chceme-li zachovat autentickou atmosféru a cítit se bezpečně ve společnosti všech účastníků při virtuálním setkání, ctihodná bhikkhunī Visuddhi nás žádá, abychom dodržovali tato pravidla: 

  • k přístupu do místnosti používejte své skutečné jméno (nikoli pseudonym apod.)

  • pokud to situace a okolnosti umožní, zviditelněte se během diskusních sezení prostřednictvím své webové kamery. 

  • poznámka: interakce nejsou povinné, tichá přítomnost je v pořádku. 

  • během meditace zavřete příslušné webové kamery a připojte se k videu opět až během následující diskuse. 

  • naopak během recitací si webové kamery nechte zapnuté

  • NEZAZNAMENÁVEJTE naše setkání v jakékoli formě (aby každý z vás mohl v klidu a svobodně klást otázky apod.) 

Děkujeme za pochopení.

Nenechte si ujít tuto vzácnou příležitost setkat se se ctihodnou.

 

Učení je předáváno formou daru (dhammadāna) a mnišství je stejně jako za doby Buddhy závislé na darech laiků. Dobrovolným příspěvkem tak podpoříte mnišský život ctihodné bhikkhunī Visuddhi a existenci kláštera Karuṇā Sevena. 

 

Těšíme se na vás.