Další projekty

Pomoc pro chlapce Theodorka a Oskárka

Naše organizace podpořila rodinu Klárky Taussig, jejíž oba malí synové bohužel trpí smrtelnou chorobou s názvem Duchennova svalová dystrofie (Duchenne Muscular Dystrophy = DMD). Klárka je praktikující buddhistkou pod vedením ctihodné Visuddhi, která se velmi snaží zaopatřit svou rodinu a pracovat na své mysli. Také jsme přispěly na výzkum, který má šanci ovlivnit životy dětí s touto zatím neléčitelnou nemocí.

Co je to Duchennova svalová dystrofie?

Tato nemoc postihuje přibližně 1 ze 3 600 až 6 000 živě narozených chlapců a jedná se o nemoc vázanou na X chromozom. Tedy podle genetických pravidel mohou onemocnět pouze chlapci, ženy mohou být jen přenašečky. Přibližně 35% případů se vyskytuje ale v důsledku náhodné spontánní mutace. Nemocné dítě se může narodit komukoliv i naprosto zdravým rodičům. Pacientům s DMD chybí dystrofin zcela - tj. bílkovina na vnitřním povrchu membrány svalové buňky. Nemoc je charakteristická ochabováním a ztrátou aktivní svalové hmoty. Zpočátku se narodí chlapec bez jakýchkoli příznaků, ty nastupují plíživě přibližně od dvou let věku – např. potíže s chůzí, po čase usednutí na vozík. V současné době zatím neexistuje žádný lék na tuto nemoc.

Theodor a Oskar
Theodor a Oskar
Theodor a Oskar
Theodor a Oskar
Theodor a Oskar
Theodor a Oskar
Theodor a Oskar
Theodor a Oskar

Podpora žen a dětí ze Sýrie

Karuṇā Sevena také finančně v roce 2014-2015 podpořila těhotné ženy, matky s malými dětmi a opuštěné děti, které prchaly z válečných zón v Sýrii.

Potřebné věci jako základní potraviny, pitnou vodu, léky, hygienické potřeby a oblečení byly těmto ženám a dětem v nouzi distribuovány za pomoci českých dobrovolníků přímo v terénu na hranicích v Maďarsku, Srbsku, Chorvatsku a také částečně v České republice. Dobrovolníci rovněž pomáhali ztraceným dětem hledat rodiče a naopak. Zajišťovali
také základní lékařskou péči, nejrizikovější skupinou však byly zejména těhotné a rodící matky. Také byla zřízena linka pomoci, na kterou mohli lidé volat 24 hodin denně v případě, že se dostali do stavu krajní nouze. Děkujeme všem, kteří v tomto projektu „Lidé Lidem“ pomohli.

Syrian refugees
Syrian refugees
Syrian refugees
Syrian refugees
Syrian refugees

Češi pro Sýrii

Kdo jsme? Jsme malá nezisková organizace, která vznikla v reakci na uprchlickou krizi a odmítavý postoj velké části české veřejnosti, s cílem najít nějaký efektivní způsob, jak se postavit beznaději a učinit život lidí na útěku snesitelnějším. Každý rodič v uprchlickém táboře se potýká s náročnými změnami emocí a chování u svých dětí. Proto bychom chtěli těm, kteří jsou dětem nejblíž, předat odborné a zároveň jednoduché informace o tom, co pro léčení traumatu u dětí (ale i u sebe) mohou udělat.

Myslíme si, že je možné jim pomoci, a tak to zkoušíme.

Screen Shot 2018-12-09 at 18.56.43.png
Czechs for Syria
Czechs for Syria
Czechs for Syria
Czechs for Syria

Dhamma škola v ārāmě Karuṇā Sevena

Dhamma škole se děti učí základům Buddhova učení formou četby Buddhových příběhů, her, vyprávění či malování a také dostanou úvodní instrukci k meditaci. Ctihodná bhikkhunī Visuddhi therī se u dětí zaměřuje na vzdělávání etiky, etikety a na rozvíjení dobrých kvalit mysli jako je soucit, štědrost, láska, tolerance, atd. Na Dhamma školu chodí jak děti malé, tak i ty větší, je možnost přispět například na knížky, hry, omalovánky mandal, pastelky.

Na co můžete darovat?

pastelky, omalovánky a sešity = 150 Kč
dárky pro děti (soška Buddhy, plakát Vznešeného) = 300 Kč
stolní hru do ārāmy na rozvíjení dobrých kvalit dětí = 700 Kč
Dhamma knihy pro děti = 1500 Kč

Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke