Režijní poplatky

Pobyt v ústraní je meditujícím umožněn díky štědrosti předchozích dárců. Stejně tak i díky vaší štědrosti zde budou moci praktikovat jiní. Ārāma Karuṇā Sevena není financovaná státem a ani nemá žádný pravidelný vedlejší příjem. Je plně podporovaná štědrostí laických praktikujících, kteří mají zájem pomoci ctihodné bhikkhuni Visuddhi a ostatním, kteří přijedou do aramy praktikovat.

 

Ani učitelé ani organizátoři nezískávají jakýkoli druh platby za své služby. Šíří dhamma-vinayu s čistým záměrem a upřímným srdcem, bez očekávání zisku. 

 

Režijní poplatky jsou námi navržené ceny na náklady, do kterých jsou zahrnuty veškeré výdaje ārāmy a Viveky (vedlejší dům Spolku Karuna Sevena), tj. náklady v letním i v zimním období, zařízení, energie, podlahové vytápění, klimatizace a spotřeba vody.

 

Cokoli můžete dát bude s vděčností přijato. Jste li osoba v nouzi nebo student či důchodce, nebo máte-li jakékoli dotazy, žádáme vás, abyste nás kontaktovali přímo e-mailem kde se dozvíte více informací.

karuna.sevena.cz@gmail.com

1. Toto je hrubé vyčíslení nákladů na jednoho meditujícího za ubytování bez jídla:

pobyt na den: 450 Kč

víkendový pobyt: 1100

týdenní pobyt: 3 200 Kč


• dvoutýdenní pobyt: 6 300 Kč


• třítýdenní pobyt: 10 500 Kč

Ārāma Karuṅā Sevena bude moci pokračovat ve svých činnostech pouze díky vaší podpoře. Chtěli bychom vám říci, že jsme neuvěřitelně vděční, že vás mámea že máme možnost obdržet vše, co chcete dát. 

 

Mnohokrát děkujeme. 

Kéž vy a vaše rodina budete zdraví, v bezpečí a šťastní. 

Nechť vaše specializovaná praxe rozjasní vaši cestu k vyššímu dosažení.

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke