Režijní poplatky

Pobyt v ústraní je meditujícím umožněn díky štědrosti předchozích dárců. Stejně tak i díky vaší štědrosti zde budou moci praktikovat jiní. Režijní poplatky jsou námi navržené ceny na náklady, do kterých jsou zahrnuty veškeré výdaje ārāmy a Viveky (vedlejší dům Spolku Karuna Sevena), tj. náklady v letním i v zimním období, zařízení, energie, podlahové vytápění, klimatizace a spotřeba vody.

 

Výše příspěvku je doporučená, je na každém, co může dát a přispět. Tímto způsobem jsou ústraní podporována těmi, kteří si uvědomili, jaké jsou výhody praxe. S přáním sdílet tento prospěch s ostatními, dává každý dar podle vlastní vůle a prostředků. Tyto dary jsou jediným zdrojem financování meditačních ústraní. Ani učitelé ani organizátoři nezískávají jakýkoli druh platby za své služby. Šíří dhamma-vinayu s čistým záměrem a upřímným srdcem, bez očekávání zisku. Ať je dar velký nebo malý, měl by být věnován se záměrem pomáhat druhým.

1. Toto je hrubé vyčíslení nákladů na jednoho meditujícího za ubytování bez jídla:

pobyt na den: 450 Kč, pro členy a dobrovolníky Spolku KS 350 Kč


víkendový pobyt: 1100 , pro členy a dobrovolníky Spolku KS 900 Kč


týdenní pobyt: 3 200 Kč, pro členy a dobrovolníky Spolku KS 2 700 Kč


• dvoutýdenní pobyt: 6 300 Kč, pro členy a dobrovolníky Spolku KS 5 300 Kč


• třítýdenní pobyt: 10 500 Kč, pro členy a dobrovolníky Spolku KS 8 000 Kč

V případě, že by se jednalo o člověka v nouzi nebo studenta či důchodce, napište nám na email: karuna.sevena.cz@gmail.com. 

2. Pobyty v ústraní nabízíme přednostně členům Spolku Karuṇā Sevena (KS) a lidem, kteří aktivně pomáhají Spolku KS a dlouhodobě podporují ctihodnou bhikkhunī Visuddhi.


 3. Pokud v ārāmě Karuṇā Sevena nepřespáváte, náklady na meditujícího zůstávají stejné. Většina spotřeby energie a vody probíhá během dne. Přejeme vám úžasný pobyt. Je to výjimečná příležitost v ārāmě Karuṇā Sevena praktikovat a jen moudří lidé, kteří ”mají oči, uvidí to, co lze vidět” a takové příležitosti dovedně využijí.

Toto místo je opravdu krásné a čisté a splňuje všechny nutné podmínky pro dobrou praxi. Takových míst je na světě velmi málo. Přejeme vám brzké dosažení nibbāny.

 

Po dobu, co je člověk spoután touhou, zůstává připoután v saṃsāře, koloběhu zrození a smrti; poté co všechna touha je zničena, dosáhne nibbāny, vysvobození z koloběhu zrození a smrti.

"Dhamma je dobře objasněná Vznešeným, viděná zde a nyní, nadčasová, zvoucí k nahlédnutí výstižná, realizována moudrými.“- X.92


”Nyní vás, mnichové, nabádám: formace jsou předmětem zániku, usilujte s dbalostí!”“Mnichové, buďte dbalí, uvědomělí a ctnostní, správně soustředění a rozhodní, ochraňujte svou mysl. Kdo bude s dbalostí praktikovat tuto Dhammu a vinayu, opustí tento koloběh zrozování, učiní konec strasti." - DN 16

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke