Těhotné ženy

V ženském klášteře Sakyadhita na Srí Lance pomáháme mladým nastávajícím maminkám v tom, aby se dokázaly dobře postarat o své dítě během těhotenství, ale také po porodu. Tato péče je velmi důležitá, proto mnoho velmi mladých žen do kláštera přichází a hledá pomoc. O těhotné ženy pečují mnišky, které prošly speciálním lékařským výcvikem.

Co můžete darovat?

vyšetření u lékaře = 300,- Kč
výživu pro novorozeně = 1.400,- Kč
lékařské vyšetření pro jednu nastávající maminku po dobu těhotenství = 3.000,- Kč
Porod pro chudé rodiny je na Srí Lance v nemocnici zdarma.

Jak se pečuje o těhotné ženy?

Podle bhikkhunī Visuddhi je důležité, aby byly matky v klidu a pohodě, pak budou v pohodě i jejich miminka.  Proto se péče o tyto ženy zaměřuje také na tuto stránku. V ženském klášteře Sakyadhita se již od raných fází těhotenství mladé ženy, kterým bývá často šestnáct či sedmnáct let a jsou nezkušené, učí péči o své děti. Také skrze Buddhovu nauku jsou mniškami vedeny k tomu, aby vnímaly plod dítěte a komunikovaly s ním co nejdříve. Jsou seznamovány nejen se základy péče o dítě v těhotenství, ale také s následnou péčí po porodu. V tom všem je vzdělávají mnišky, které prošly lékařským kurzem.

Nastávající maminky se ale v klášteře učí také Dhammě (Buddhově nauce) a rovněž meditaci. Buddha např. popisoval vnímání plodu, že má v matčině těle málo prostoru a je ve tmě. Miminko vnímá okolní svět skrze matku, a dokud nemá vyvinutý sluch, všechny informace přijímá pupeční šnůrou. Dokonce pocity matky se stávají pocity dítěte.

Těhotné ženy
Těhotné ženy
Těhotné ženy
Těhotné ženy
Těhotné ženy
Těhotné ženy
Těhotné ženy
Těhotné ženy

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke