V ženském klášteře Sakyadhita na Srí Lance pomáháme mladým nastávajícím maminkám v tom, aby se dokázaly dobře postarat o své dítě během těhotenství, ale také po porodu. Tato péče je velmi důležitá, proto mnoho velmi mladých žen do kláštera přichází a hledá pomoc. O těhotné ženy pečují mnišky, které prošly speciálním lékařským výcvikem.

Co můžete darovat?

vyšetření u lékaře = 300,- Kč
výživu pro novorozeně = 1.400,- Kč
lékařské vyšetření pro jednu nastávající maminku po dobu těhotenství = 3.000,- Kč
Porod pro chudé rodiny je na Srí Lance v nemocnici zdarma.

Jak se pečuje o těhotné ženy?

Podle bhikkhunī Visuddhi je důležité, aby byly matky v klidu a pohodě, pak budou v pohodě i jejich miminka.  Proto se péče o tyto ženy zaměřuje také na tuto stránku. V ženském klášteře Sakyadhita se již od raných fází těhotenství mladé ženy, kterým bývá často šestnáct či sedmnáct let a jsou nezkušené, učí péči o své děti. Také skrze Buddhovu nauku jsou mniškami vedeny k tomu, aby vnímaly plod dítěte a komunikovaly s ním co nejdříve. Jsou seznamovány nejen se základy péče o dítě v těhotenství, ale také s následnou péčí po porodu. V tom všem je vzdělávají mnišky, které prošly lékařským kurzem.

Nastávající maminky se ale v klášteře učí také Dhammě (Buddhově nauce) a rovněž meditaci. Buddha např. popisoval vnímání plodu, že má v matčině těle málo prostoru a je ve tmě. Miminko vnímá okolní svět skrze matku, a dokud nemá vyvinutý sluch, všechny informace přijímá pupeční šnůrou. Dokonce pocity matky se stávají pocity dítěte.

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke