web_studium_sutt_3.jpg

Pokud byste se chtěli dozvědět více o meditační praxi a o výuce Dhammy, jste srdečně zváni, abyste se připojili k našim víkendovým kurzům, kde jsou důkladně vysvětleny všechny základní kroky.

Během každého víkendu budou praktikující vedeni krok za krokem pravidly ārāmy, budou seznámeni s Dhammou a budou důkladně podporováni ve své meditační praxi.

 

čti dále >

web_individualni_ustrani.jpg

Studium Buddhova učení je pro každého; pro dospělé, mládež a děti. Ctihodná Bhikkhunī Visuddhi věnuje svůj čas výuce Dhammy a meditace pro děti jednou za dva týdny.

 

Probírají se stejná témata jako v hodině studia sutt, ale učební prostředí je přizpůsobeno vnímání světa dětí jejich mysli. Hodiny se konají v ārāmě Karuṇā Sevena.

 

čti dále >

Image by Green Chameleon

společné čtení a rozbor původních buddhových rozprav (sutta).​ Hodina studia Sutta se pravidelně koná každé dva týdny v sobotu a je otevřená všem. Vítáni jsou jak pokročilí, tak začátečníci... čti dále >

web_denni_rad.jpg

Meditační ústraní označuje krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt v ārāmě, který je věnován individuální praxi, tichu a studiu Dhammy. Čas strávený v ústraní je čas strávený sami se sebou a svojí myslí.... čti dále >

web_detska_dhamma11.jpg

Stránka se připravuje...

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke