web_studium_sutt_3.jpg

v některých klášterech mají laičtí praktikující možnost stát se na krátkou dobu novickami a novici (sāmaṇerī/sāmaṇera). V naší ārāmě se návštěvníci kultivují jako laičtí praktikující (upāsikā/upāsaka). Díky pobytu v tomto prostředí si může každý vyzkoušet žití v řádu a povinnosti s tím související, a tak si zkusit alespoň na krátkou dobu život, jakým žijí po staletí mniši a mnišky. Tím se nám naskýtá dobrá příležitost změnit k lepšímu své neprospěšné návyky a zvyklosti a naučit se dovedněji žít... čti dále >

web_dhamma_skola.jpg

v klášteře (ārāmě) je v rámci praxe možné strávit čas i osamoceně. V průběhu meditačního ústraní se klade důraz na úsilí a práci na sobě. Pouze na základě disciplinovaného přístupu a maximálního úsilí, může praktikující plně pochopit praxi a mít z ní prospěch. Zlatým pravidlem je meditovat s myslí obrácenou dovnitř a s tolerancí k případným nepříjemnostem a rozptýlení, se kterými se můžeme setkat. Pokrok v meditaci závisí pouze na dobrých kvalitách mysli,osobním rozvoji a na pěti faktorech: správném úsilí, důvěře, upřímnosti, zdraví a moudrosti... čti dále >

web_vassa.jpg

společné čtení a rozbor původních buddhových rozprav (sutta).​ Otevřené všem laickým zájemcům i nebuddhistům. Zvídavost, otevřenost, radost z poznání. Každý má jiné zkušenosti a prošel jinou cestou, a proto se při společném studiu můžeme podporovat a inspirovat, nacházet společně nové vhledy a sdílet společnou radost z nich... čti dále >

web_denni_rad.jpg

výuka buddhismu nejen pro dospělé, ale i malé děti a mládež. Od začátku svého působení v České republice  ctihodná Visuddhi na základě svých dlouholetých zkušeností otevřela Dhamma školu pro děti všech věkových kategorií. Je pravidelně zvána, aby promluvila o Buddhově učení a technikách meditace ke studentům na základních, středních a vysokých školách... čti dále >

web_individualni_ustrani.jpg

znamená období dešťů, je to doba, kdy se mniši a mnišky uchylují do ústraní. Toto období je v ústraní i ctihodná Visuddhi, to znamená, že se nekonají žádné veřejné aktivity. Ovšem je možné strávit čas v klášteře za účelem osobní praxe a péče o ctihodnou... čti dále >

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke