Seniorní mnišky v Olaboduwě

Klášter Srī Gotamī ārāma v jihozápadní části Srí Lanky, v Olaboduwě blízko města Horana, je domovský klášter ctihodné bhikkhunī Visuddhi therī, kde ordinovala, žila a praktikovala po svém příletu z Evropy v letech 2003-2009.

Ctihodná bhikkhunī Matale Vijitha a ctihodná bhikkhunī Dhamma Darshika a jsou jedny z nejseniornějších theravādových mnišek jak na Srí Lance, tak i na celém světě. Kromě učení Dhammy meditace se tyto mnišky věnují sociálním činnostem, zaopatřují například potřeby lidí z vesnice, starají se o nemocné a umírající - doma či v nemocnici, poskytují jim emoční podporu a útěchu a zajišťují materiální potřeby. Jejich skromný buddhistický klášter funguje jako místo pomoci potřebným, jejich nezměrný soucit a pomoc druhým přitahuje spoustu lidí z okolí, kteří do kláštera nosí dary mnišky je rozdělují mezi chudé lidi.

Ctihodné mnišky pomáhají také dětem, učí je základy etikyBuddhova učení, meditace, starají se o těhotné matky a o všechny, kteří požádají o dočasné útočiště, například po přírodních katastrofách. Ctihodná bhikkhunī Vijitha díky své mnišské senioritě ordinovala téměř všechny novicky (sāmaṇerī) v této lokalitě na Srí Lance a také několik mnišek ze Západu. Sama je zkušenou učitelkou dhamma-vinayi (Buddhovo učení - řádová pravidla) a také vyučuje sanskrt pāli.
 

Mnišky samy žijí velice skromně a chudě a pokud byste chtěli zajistit nejen jejich lokální projekty, ale také přímo jejich mnišské základní potřeby, je možné přispět jakoukoli částkou. Tyto vážené mnišky dělají mnoho záslužných věcí pro zdejší jak mnišskou tak laickou komunitu.

Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě
Seniorní mnišky v Olabudowě

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke