Studium sutt

Na tato setkání se scházíme pravidelně většinou vždy v sobotu jednou za 14 dní. Studium sutt je otevřené všem zájemcům, a to jak pokročilým praktikujícím, tak i úplným začátečníkům. Cílem společného studia je poznat původní texty z doby Vznešeného Buddhy. Je zážitek číst dva a půl tisíce let staré rozpravy, které jsou stále živé a poskytují nám detailní návody k praxi.

Setkání probíhají zcela neformálně a jakékoliv dotazy jsou vítány. Diskuze nad tím, jak vedeme své životy a jakou roli v nich má Dhamma a jak správně meditovat, bývají velice poutavé, hluboké a někdy i dost zábavné. Po společném čtení sutty většinou následuje Dhamma talk ctihodné Visuddhi,​ po němž může pokračovat diskuze.

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke