Ctihodný Rewata Dhamma se narodil v Barmě v roce 1929 a byl jedním z nejpřednějších učenců Abhidhammy moderní doby. V roce 1967 získal na Universitě Vārāṇasī v Indii doktorát. V tom samém roce přeložil a vydal dvousvazkovou knihu Abhidhammattha Sangaha včetně komentářů psaných v hindštině. Od Akademie Hindi za svou práci obdržel ocenění Kalidasa jako za jednu z nejvýznamnějších knih roku, která je i nadále v Indii užívána jako univerzitní učebnice.
 

V roce 2000 mu barmská vláda udělila prestižní titul Aggamahāpaṇḍita, což v překladu znamená nejpřednější a veliký učenec. Ctihodný Rewata Dhamma napsal mnoho dalších význačných knih, mezi jinými například První Buddhova rozprava (1997), Buddha a jeho žáci (2001), Uvolnit místo hřebíčkovce (2003) – průvodce Buddhistickými meditačními metodami -a Buddhův lék (2005).

 

Je spoluautorem knihy Všeobecný manuál Abhidhammy společně s Bhikkhu Bodhim (1993). Ctihodný Rewata Dhamma zemřel v květnu 2004.

Ctihodný Pemasiri mahāthera je srílanský theravādový mnich, který vyniká hlubokým porozuměním a výjimečnou laskavostí, smyslem pro humor a soucitem. Bhante Pemasiri žije a učí Buddhův způsob života. Ctihodný Pemasiri se narodil 5. prosince 1941 a začal meditovat krátce poté, co se naučil chodit.

Jako mladý hoch cestoval téměř denně z rodné vsi Kidagamulla v oblasti Gampaha do Meditačního centra Vipassanā v Kandubodě. Právě tam se učil meditaci od vysoce kvalifikovaných a ctěných meditačních mistrů, včetně ctihodného Sumatipāla Nā Himi (opat a zakladatel Meditačního centra Vipassanā v Kandubodě) a barmských učitelů Webu Sayadaw

a U Pandita.

Již ve věku 20 let se ctihodný Pemasiri mahāthera stal hlavním správcem centra. Za šest let se stal i hlavním správcem Centra Lanka Vipassanā v hlavním městě Kolombo a tuto funkci zastával dvanáct let.

V současnosti je opatem centra Sumathipāla Nā Himi Senasun ārāña, které je místem pro praxi, kde se zdůrazňuje filozofický a původní přístup k Dhammě, Buddhově učení, v protikladu k religióznímu přístupu. Mnoho studentů ctihodného Pemasiri Thera pocházejících nejen ze Sri Lanky, ale z celého světa z různých náboženských poměrů, ho považuje za průvodce a rádce ve svém životě, nejenom za svého meditačního učitele.

Bhante přistupuje rovnou k jádru jejich jedinečné zkušenosti a vede své žáky k vidění pravé povahy existence. Bhante Pemasiri je autorem knihy Chůze po laně.

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

 

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke