Theravāda| Tradice​

Výraz znamená doslova nauka starších. Podle tradičního vysvětlení vzniklo toto označení během druhého buddhistického koncilukterý se konal v druhé polovině 4. století před naším letopočtem v severní Indii. Hnutí theravādy se v době štěpení buddhistického učení a škol navracelo k původní formě Buddhovy nauky, jak ji shrnuli arahaté a první buddhistický koncil. Theravādová škola je nejstarší autentickou formou Buddhovy nauky, která se dochovala od starověku až do moderní doby. Typickým rysem theravādové tradice je její konzervativní přístup k Buddhově učení spolu s důrazem na praktikování meditace, přísnou disciplínou (vinaya) a vysokou úrovní chování mnišské komunity (saṅgha).

Základní texty theravādového učení jsou obsaženy v tzv. v pālijském kánonu, nejstarším známém souboru buddhistických textů sepsaném na Srí Lance v polovině prvního století př. n. l. v jazyce pāli. Tradiční označení pālijského kánonu Tipiṭaka (Tři koše), odkazuje na původní tři koše, ve kterých byly uchovávány rukopisy na palmových listech s pravidly pro chování těch, kteří následují Buddhu (první koš), záznamy Buddhových výroků (druhý koš) a výklady nauky (třetí koš). Pālijské texty pomohly uchovat Buddhovy výroky a základní pojmy jeho nauky o milosrdenství, utrpení a soucitu nebo působení lidské mysli v autentické podobě přes dvě tisíciletí až do dnešní doby. Theravādový buddhismus se díky misii vyslané králem Ašokou (268–232 př. n. l.) rozvinul na Srí Lance a odtud se rozšířil po celé jižní Asii (Kambodža, Laos, Myanmar, Thajsko). V dnešní době existuje i významný počet praktikujících na západě, kteří se hlásí k této větvi buddhismu v USA, Kanadě, Austrálii a Evropě.

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke