mniši a mnišky žijí dobrovolně v chudobě a vedou svatý život v celibátu. Proces ordinace bhikkhunī se skládá ze čtyř fází. Laická praktikující (upāsikā) na sebe nejprve vezme pět etických bodů výcviku (pañca sīla). Dalším krokem je odchod do bezdomoví (pabbajjāa přijetí novicky (sāmaṇerī), která se uchází o plné členství v mnišském řádu, v mnišské komunitě (bhikkhunī saṅgha). S tímto krokem je spojené nošení mnišského roucha. Dalším krokem je trénink na bhikkhunī (sikkhamānā). Takový trénink trvá jeden rok a je důležité při něm důsledně studovat a dodržovat řádová pravidla. Posledním a konečným krokem je přijetí bhikkhunī slibu… čti dále >

ucitele.jpg

Výraz znamená doslova nauka starších. Podle tradičního vysvětlení vzniklo toto označení během druhého buddhistického koncilu, který se konal v druhé polovině 4. století před naším letopočtem v severní Indii. Hnutí theravādy se v době štěpení buddhistického učení a škol navracelo k původní formě Buddhovi nauky,  jak ji shrnuli arahaté a první buddhistický koncil… čti dále >

Sangha_sm.jpg

první učitel, který ctihodnou velmi inspiroval a přivedl ji na cestu Buddhova učení, byl ctihodný Rewatadhamma Sayado, významný theravādový buddhistický mnich a znamenitý znalec Abhidhammy z Myanmaru. Ctihodná Visuddhi také praktikovala po více než desetiletí jako studentka a později asistující učitelka ctihodného bhante Pemasiriho, který je jedním z nejváženějších a nejzkušenějších tradičních meditačních učitelů na Srí Lance… čti dále >

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

 

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke