listek.jpg

první učitel, který ctihodnou velmi inspiroval a přivedl ji na cestu Buddhova učení, byl ctihodný Rewatadhamma Sayado, významný theravādový buddhistický mnich a znamenitý znalec Abhidhammy z Myanmaru. Ctihodná Visuddhi také praktikovala po více než desetiletí jako studentka a později asistující učitelka ctihodného bhante Pemasiriho, který je jedním z nejváženějších a nejzkušenějších tradičních meditačních učitelů na Srí Lance… čti dále >

hands position.png

Termín Theravāda znamená „Škola starších“. Škola Theravāda je nejstarší autentickou formou Buddhova učení, která se zachovala od starověku až po moderní dobu. Jedním z typických rysů théravādové tradice je konzervativní přístup k Buddhovému učení spolu s důrazem na meditační praxi a přísnou disciplínu (vinaya).… čti dále >

ucitele.jpg

Mniši a mnišky by v ideálním případě měli trávili období vassāna intenzivní meditací a spirituálním rozvojem. Buddha, když viděl, že období intenzivní spirituální praxe a komunální disciplíny mnichům velmi prospívá, formálně zavedl „Období deštů“, kdy by mniši a mnišky měli upustit od cestování a zapoování se do jakékoli únavné činnosti, aby mohli zaměřit svou pozornost dovnitř ke spirituálnímu rozvoji a očištění.… čti dále >

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

 

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke