Ārāma Karuṇā Sevena je mnišský příbytek, založený v květnu 2009 ctihodnou Bhikkhunī Visuddhi therī. ​Od té doby začaly postupně stavební práce díky štědré podpoře skupinky zapálených praktikujících a dárců. Ārāma prošla rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2016, kdy byla vybudována nová meditační hala.

Bhikkhunī Visuddhi zdůrazňuje, že ārāma je přístupná lidem všech věkových kategorií, všech náboženských vyznání, kultur, pohlaví a zázemí. Ārāma je meditační a spirituální místo s podmínkami k nalezení míru, spokojenosti, moudrosti, disciplíny, láskyplnosti a soucitu.

Od svého počátku slouží ārāma Karuṇā Sevena české i zahraniční komunitě, nabízí meditace, studium Buddhových rozprav (sutta), obřadyrecitacemeditační ústraníústraní pro začátečníky s individuálním vedením ctihodné bhikkhunī Visuddhi therī. Kromě těchto služeb pořádá ārāma několik každoročních kulturních akcí, jako jsou: oslava Vesākha a Kaṭhina. Na tyto události jsou všichni vítáni, včetně dětí.

Spolek Karuna Sevena je vděčný, že ārāma se postupně rozrostla ze svých skromných počátků, ale jsou tu velké výzvy, které musíme překonat. Na nadcházející roky máme dva cíle: Naším prvním přáním je "oddlužit ārāmu." V roce 2017 si Spolek Karuna Sevena za pomoci člena Spolku vzal půjčku a koupil sousední dům Viveka (což v jazyce pāli znamená "odloučení", tj. vnitřní oddělení od smyslných věcí). Viveka se využívá se k ubytování mnišských nebo laických návštěvníků ārāmy Karuṇā Sevena. Stále zůstává nesplaceno 1 850 000 Kč.

Druhým přáním je získání finančních prostředků na opravu střechy Viveky. V uplynulém roce došlo k velmi závažnému protékání střechy. Odhadovaná částka na opravný a stavební projekt (chceme zvýšit střechu a umožnit prostor pro několik dalších místností pro ubytování návštěvníků) je 1 000 000 Kč.

Spoléháme se na velkorysost těch, kteří vidí přínos v dávání, podporují mnišský život ctihodné bhikkhunī Visuddhi v Evropě, podporují fungování ārāmy výuky  Buddhova učení. S radostí přijímáme dary v jakékoliv výši. Kéž jsou všechny bytosti šťastné.

Jak můžete pomoci?

  •  daruj 10 střešních tašek 400 Kč

  •  daruj 100 střešních tašek 4 000 Kč

  •  daruj hypotéku ve výši jednoho měsíce 8 300 Kč

  •  daruj hypotéku ve výši tří měsíců ve výši 24 900 Kč

  •  najdi další dárce

  •  nabídni pomoc při získávání finančních prostředků

  •  dobrovolnictví jakýmkoli způsobem

"Vzrůstají zásluhy toho, kdo dává.
 Kdo se kontroluje, nehromadí nenávist.
 Ten, jenž je schopný, odhazuje zlo
- díky odstranění vášně, nenávisti a zaslepenosti je odpoután." DN 16

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU: 6855804001/5500
IBAN: CZ6755000000006855804001
SWIFT: RZBCCZPP
Využíváme služby
Transferwise.com a PayPal

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

 

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke