application-icon.png

Ārāmu Karuṇā Sevena je možné navštěvovat pouze za účelem seznámení se s Buddhovým učením, studiem, meditační praxí a spirituálním vývojem. V neposlední řadě může být důvodem návštěvy schůzka a rozhovor s bhikkhunī Visuddhi (přímé zprostředkování Buddhova učení skrze Saṅghu).​

Každá schůzka s bhikkhunī Visuddhi se musí naplánovat a oznámit předem. Nelze přijít do kláštera neohlášen.

Při návštěvě ārāmy Karuṇā Sevena je nutné mít s sebou roušku a dezinfekci na ruce.

• Schůzku s bhikkhunī Visuddhi je potřeba si domlouvat v denních hodinách. Po setmění již není možné ārāmu navštěvovat.


• Je potřeba dodržovat stanovenou dobu programů, na pozdější příchody nebude brán zřetel. Jedná se zejména o meditační ústraní.


• Návštěvy ārāmy a ctihodné Visuddhi jsou pro laiky možné pouze za účelem studia  Dhammy a podpory v praxi.


• Diskuze by měly směřovat pouze k Dhammě. Je třeba se vyhýbat neprospěšné řeči – jako je sprostá a hrubá mluva, pomlouvání, tlachání, sarkasmus, vtipy, světské názory a politika atd.


• Do pokoje bhikkhunī nikdy nevstupujeme, stejně jako do ostatních prostor vyhrazených  pouze pro mnišskou Saṅghu, pouze v případě, kdy jsme k tomu dostali svolení.


Bhikkhunī dáváme vždy přednost. Pokud prochází místností, tak nestojíme v cestě a uvolníme místo k projití. Pokud jsme požádáni prostory opustit, zdvořile vyhovíme. Při rozhovoru s ní bychom neměli stát přímo před ní nebo stát výše než ona, zachováváme si odstup.

Přenocování

V ārāmě mohou přespávat podle pravidel bhikkhunī vinayi pouze ženy.

• Pokoje v ārāmě jsou přednostně nabídnuty členům výboru Spolku Karuṇā Sevena

a příležitostně navštěvujícím bhikkhunīm, které se účastní pobytu v ústraní.


• Přespání a pobyt je vždy potřeba předem domluvit a nahlásit dobu příjezdu

a odjezdu. Tento plán nelze měnit podle vlastního uvážení bez diskuze s členy výboru Spolku Karuna Sevena a bhikkhunī Visuddhi.


• Pro muže a ostatní praktikující nabízíme ubytování v sousedícím domě Viveka, ​který je majetkem Spolku Karuna Sevena.

Pravidelné aktivity

Co ārāma Karuṇā Sevena není

• veřejné meditační centrum s rozličnými programy a kurzy


• místem pro dovolenou a léčení


• místem pro socializaci vedoucí k tlachání, pomluvám a plané řeči


• místem ke cvičení jógy, kung fu, atd.


• místem pro obřady a rituály založené na slepé víře


• místem pro zpěv manter


• místem pro únik od zodpovědnosti a povinností v denním životě


• azylovým, krizovým centrem, neslouží k terapeutickým účelům.

Sdílení společných prostor

Komunitní život je pro praktikující velkou výhodou. V dnešní době se velice často zapomíná na to, co člověka dělá člověkem a co jsou základy slušného chování a etikety. A tak slůvka “dobrý den”, “děkuji”, popřání hezkého dne a naslouchání druhému jsou dnes považovány za cosi zastaralého. Je málo lidí, kteří jednají zodpovědně. Lehkomyslnost, nezodpovědnost, povrchnost a konzumní způsob života se dostávají stále více do popředí. Chybí nám odpuštění, soucit, trpělivost a pokora, ačkoliv jsou potenciálně přítomné v každém z nás. Málo péče je dnes věnováno kultivaci mezilidských vztahů a kultivaci pokory. S tím narůstá nenávist a rasismus. Kvality srdce jako jsou štědrost, láska a vytváření ušlechtilých přátelství jsou klíčem ke šťastnému životu v souladu se sebou samými a s ostatními.

Vzhledem k tomu, že ārāma má omezené prostory a bhikkhunī Visuddhi  je s Vámi sdílí, je potřeba být v tomto ohledu vždy velmi citlivý a ohleduplný. Dbejte důsledně, aby vaše jednání tělem a řečí ostatní nerušilo a naopak se nenechte rozptýlit nevhodným jednáním u druhých.

Každá věc má v klášteře svoje místo, nelze věci ukládat podle vlastního uvážení a potřeb. Proto je dobré si všímat, kam která věc patří, a pokud si něco berete, vracet to následně na stejné místo tak, aby to další člověk bez problémů našel. Vlastní návyky mohou někdy způsobovat nežádoucí chaos a zmatek.

• Na chodbě v ārāmě je botník pro bhikkhunī (u vchodu) a jiný na boty laiků (ve Vivece). Boty ukládejte do vyhrazeného prostoru pro laiky. Vzhledem k tomu, že je to první, co noví příchozí při vstupu do kláštera vidí, je třeba udržovat v botnících pořádek a mít je (boty) srovnané.• Co se týče uskladňování potravin a jiných věcí, je nutné se vždy zeptat, na jaké místo je uložit.• Potraviny pro potřebu laických praktikujících si každý přinese nebo se po dohodě se zkušenými členy Spolku Karuṇā Sevena společně nakoupí a uloží opět na vyhrazené místo. Při odchodu z ārāmy a Viveky zde nenechávejte žádné svoje jídlo!• V ārāmě a Vivece si neuskladňujte své osobní věci, po pobytu si je odvezte. Také si tu nenechávejte své hrnky, ručníky, povlečení, drogerii a toaletní potřeby.• Ve všech místnostech je nutno dodržovat naprostý pořádek. Vzhledem k malým prostorám je vždy nutné se uskromnit ve vlastních potřebách a brát ohled na soukromí ostatních spolubydlících.• Je přísně zakázáno kouření a požívání alkoholu. V ārāmě je zakázáno používat svíčky a vonné tyčinky v obytných prostorách kvůli riziku vznícení dřevěných konstrukcí.

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke