Ostrovní stát Srí Lanka se nachází se v blízkosti poloostrova Přední Indie na ostrově Cejlon, což byl také do roku 1972 oficiální název tohoto státu. Je to multietnický stát, ve kterém žije přibližně 75% Sinhálců. Menšinu tvoří indičtí Tamilové, kteří byli od roku 1830 na ostrov dováženi z Indie jako pracovní síla pro čajové plantáže. Tato země prošla téměř třicetiletým obdobím občanských konfliktů, kdy boje organizace Tygři osvobození Tamilského Ílámu za vytvoření vlastního nezávislého státu skončily v roce 2009 porážkou Tygrů vládními vojsky. Tyto boje si vyžádaly mnoho obětí (až 100 tisíc) a v zemi putovalo na 300 tisíc vnitřních uprchlíků. V roce 2005 postihla tuto krásnou zemi ničivá vlna tsunami. Naše organizace se zaměřuje na pomoc sirotkům, chudým dětem i rodinám v odlehlých oblastech.

Vizí kláštera je vzdělávat buddhistické mnišky, tak aby měly dobrou znalost Dhammy (Buddhovo učení) a Vinayi (mnišská pravidla), aby zvládaly meditační praxi a dokázaly řídit klášter.

 

Jsou vzdělávány také v počítačové gramotnosti, v poskytování sociální a humanitární pomociNyní hrají na Srí Lance důležitou roli i jako sociální pracovnice a ve společnosti pomáhají měnit postoj ke vzdělání. Komu mnišky z tohoto kláštera pomáhají? Budhistické mnišky, které se v minulosti omezovaly pouze na duchovní službu, nyní hrají na Srí Lance důležitou roli i jako sociální pracovnice a ve společnosti pomáhají měnit
postoj ke vzdělání.

Komu mnišky z tohoto kláštera pomáhají? Budhistické mnišky, které se v minulosti omezovaly pouze na duchovní službu, nyní hrají na Srí Lance důležitou roli i jako sociální pracovnice a ve společnosti pomáhají měnit postoj ke vzdělání.

V klášterním vzdělávacím centru poskytují tyto profesionální služby:

vzdělávání dětí ve škole

-sociální služby pro chudé rodiny


poradenství a vzdělávání těhotných žen

- týdenní meditační kurzy pro děti i dospělé


- kurzy Dhammy ve spolupráci s místními komunitami a školami

- humanitární pomoc po přírodních katastrofách

Humanitární pomoc byla mniškami poskytnuta nejvíce v roce 2003 a dále po tsunami v letech 2005-2006 a v nedávné době

také po sesuvech půdy v centrálních horských oblastech Srí Lanky.

Domov pro sirotky "Angela home"

V tomto domově, který se nacházel poblíž města Kolombo, žily dívky, které buď ztratily své rodiče, nebo byly opuštěny z neznámých důvodů. V sirotčinci žilo sedmnáct děvčat ve věku od pěti do osmnácti let. Zástupci naší organizace domov během několika let navštívili a předali dívkám školní pomůcky, hygienické a zdravotnické potřeby. Nyní jsou dívky umístěny do dalších, podobných domovů.

Dívky byly do tohoto domova umísťovány na základě rozhodnutí soudu. Školu navštěvovaly od pátého roku v místní vesnici. Za poskytnutou pomoc a návštěvu našich zástupců byly vždy velmi vděčné. Naši přátelé jim také neopomněli dovézt hračky a drobné sladkosti.

V domově však byly životní podmínky velmi obtížné, staré budovy byly hygienicky nevyhovující a velkým problémem byly také líhně komárů, které zvyšovaly možnost nákazy. Sirotčinec začal mít postupně velký problém se sousedem, který ukradl a zabral velkou část půdy patřící domovu, vyhrožoval a projevily se i násilnicky. Vedení domova se snažilo situaci vyřešit, nakonec však mělo obavy z nedostatku hmotných prostředků při soudním sporu, a proto se rozhodlo situaci řešit s ohledem na bezpečí sirotků odchodem. Sdružení Angela Home zvolilo po vyhrocené situaci sirotčinec opustit a hledat pro děti náhradní bydlení. Dívky byly ubytovány v jiném nedalekém sirotčinci spolu s chlapci a nyní jsou roztroušeny po dalších domovech.

3. Oblast Nuwara Eliya

Nuwara Eliya je název horské oblasti, která je nejvyšším místem na Srí Lance ležící v Centrální provincii a žijí v ní velmi chudé rodiny a děti. Karuṇā Sevena pomohla v této oblasti nejchudším rodinám a dětem v roce 2014 v rámci humanitární pomoci po katastrofálních sesuvech půdy. Nuwara Eliya je také okresní město se stejnojmenným názvem, které se nachází poblíž nejvyššího vrcholu země Pidurutalagala ve výšce 1 868 m.

Ve městě Nuwara Eliya žije přibližně 27 500 obyvatel. Město leží v sinhálsky mluvící části ostrova, žijí zde však téměř čtyři tisíce Tamilů z Indie, kteří přišli za prací na místní čajové plantáže. V roce 1846 založil město důstojník a dobrodruh Samuel Baker, který zavedl v oblasti pěstování zeleniny, ovoce a kávovníku. Koncem 19. století vyhubila kávovník plíseň Hemileia vastatrix a majitelé zdejších plantáží se zaměřili na čajovník čínský, kterému klima okolo Nuwara Eliya mimořádně svědčí a zdejší typ čaje Orange pekoe patří k nejkvalitnějším na světě.

Kromě toho se v okolí města pěstují brambory, mrkev a růže, kterým vyhovuje mírné klima.

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke