Kde pomáháme?

Srí Lanka 

Ostrovní stát Srí Lanka se nachází se v blízkosti poloostrova Přední Indie na ostrově Cejlon, což byl také do roku 1972 oficiální název tohoto státu. Je to multietnický stát, ve kterém žije přibližně 75% Sinhálců. Menšinu tvoří indičtí Tamilové, kteří byli od roku 1830 na ostrov dováženi z Indie jako pracovní síla pro čajové plantáže. Tato země prošla téměř třicetiletým obdobím občanských konfliktů, kdy boje organizace Tygři osvobození Tamilského Ílámu za vytvoření vlastního nezávislého státu skončily v roce 2009 porážkou Tygrů vládními vojsky. Tyto boje si vyžádaly mnoho obětí (až 100 tisíc) a v zemi putovalo na 300 tisíc vnitřních uprchlíků. V roce 2005 postihla tuto krásnou zemi ničivá vlna tsunami. Naše organizace se zaměřuje na pomoc sirotkům, chudým dětem i rodinám v odlehlých oblastech.

Ženský klášter Sakyadhīta 

Vizí kláštera je vzdělávat buddhistické mnišky, tak aby měly dobrou znalost Dhammy (Buddhovo učení) a Vinayi (mnišská pravidla), aby zvládaly meditační praxi a dokázaly řídit klášter.

 

Jsou vzdělávány také v počítačové gramotnosti, v poskytování sociální a humanitární pomociNyní hrají na Srí Lance důležitou roli i jako sociální pracovnice a ve společnosti pomáhají měnit postoj ke vzdělání. Komu mnišky z tohoto kláštera pomáhají? Budhistické mnišky, které se v minulosti omezovaly pouze na duchovní službu, nyní hrají na Srí Lance důležitou roli i jako sociální pracovnice a ve společnosti pomáhají měnit
postoj ke vzdělání.

Komu mnišky z tohoto kláštera pomáhají? Budhistické mnišky, které se v minulosti omezovaly pouze na duchovní službu, nyní hrají na Srí Lance důležitou roli i jako sociální pracovnice a ve společnosti pomáhají měnit postoj ke vzdělání.

V klášterním vzdělávacím centru poskytují tyto profesionální služby:

vzdělávání dětí ve škole

-sociální služby pro chudé rodiny


poradenství a vzdělávání těhotných žen

- týdenní meditační kurzy pro děti i dospělé


- kurzy Dhammy ve spolupráci s místními komunitami a školami

- humanitární pomoc po přírodních katastrofách

Humanitární pomoc byla mniškami poskytnuta nejvíce v roce 2003 a dále po tsunami v letech 2005-2006 a v nedávné době

také po sesuvech půdy v centrálních horských oblastech Srí Lanky.

Domov pro sirotky "Angela home"

V tomto domově, který se nacházel poblíž města Kolombo, žily dívky, které buď ztratily své rodiče, nebo byly opuštěny z neznámých důvodů. V sirotčinci žilo sedmnáct děvčat ve věku od pěti do osmnácti let. Zástupci naší organizace domov během několika let navštívili a předali dívkám školní pomůcky, hygienické a zdravotnické potřeby. Nyní jsou dívky umístěny do dalších, podobných domovů.

Dívky byly do tohoto domova umísťovány na základě rozhodnutí soudu. Školu navštěvovaly od pátého roku v místní vesnici. Za poskytnutou pomoc a návštěvu našich zástupců byly vždy velmi vděčné. Naši přátelé jim také neopomněli dovézt hračky a drobné sladkosti.

V domově však byly životní podmínky velmi obtížné, staré budovy byly hygienicky nevyhovující a velkým problémem byly také líhně komárů, které zvyšovaly možnost nákazy. Sirotčinec začal mít postupně velký problém se sousedem, který ukradl a zabral velkou část půdy patřící domovu, vyhrožoval a projevily se i násilnicky. Vedení domova se snažilo situaci vyřešit, nakonec však mělo obavy z nedostatku hmotných prostředků při soudním sporu, a proto se rozhodlo situaci řešit s ohledem na bezpečí sirotků odchodem. Sdružení Angela Home zvolilo po vyhrocené situaci sirotčinec opustit a hledat pro děti náhradní bydlení. Dívky byly ubytovány v jiném nedalekém sirotčinci spolu s chlapci a nyní jsou roztroušeny po dalších domovech.

Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home
Angela home

3. Oblast Nuwara Eliya

Nuwara Eliya je název horské oblasti, která je nejvyšším místem na Srí Lance ležící v Centrální provincii a žijí v ní velmi chudé rodiny a děti. Karuṇā Sevena pomohla v této oblasti nejchudším rodinám a dětem v roce 2014 v rámci humanitární pomoci po katastrofálních sesuvech půdy. Nuwara Eliya je také okresní město se stejnojmenným názvem, které se nachází poblíž nejvyššího vrcholu země Pidurutalagala ve výšce 1 868 m.

Ve městě Nuwara Eliya žije přibližně 27 500 obyvatel. Město leží v sinhálsky mluvící části ostrova, žijí zde však téměř čtyři tisíce Tamilů z Indie, kteří přišli za prací na místní čajové plantáže. V roce 1846 založil město důstojník a dobrodruh Samuel Baker, který zavedl v oblasti pěstování zeleniny, ovoce a kávovníku. Koncem 19. století vyhubila kávovník plíseň Hemileia vastatrix a majitelé zdejších plantáží se zaměřili na čajovník čínský, kterému klima okolo Nuwara Eliya mimořádně svědčí a zdejší typ čaje Orange pekoe patří k nejkvalitnějším na světě.

Kromě toho se v okolí města pěstují brambory, mrkev a růže, kterým vyhovuje mírné klima.

Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya14

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke