Je důležité si připomenout, že mnišský příbytek (ārāma) je pro laické praktikující přístupný pouze díky štědrosti předchozích i současných dárců. Nemáme žádné vládní financování ani žádnou pravidelnou externí podporu, ārāma je plně podporována pouze ze štědrostí lidí, kteří chtějí pomoci Bhikkhunī Visuddhi a dalším praktikujícím k jejich možnosti pobytu v ārāmě. Z těchto důvodů nabádáme každého, aby neustále respektoval a usiloval o udržení harmonie v ārāmě.

Během svého pobytu se od praktikujících požaduje, aby dodržovali osm bodů výcviku a účastnili se společných aktivit. 

 

Kromě předpisů je zásadní respektovat některá další pravidla, aby bylo možné získat maximální prospěch z nabitých zkušeností . Zveme vás, abyste si pečlivě přečetli tuto stránku a seznámili se podrobně s organizací ārāmy. 

 

Chápeme, že některá pravidla se na první pohled mohou zdát náročná, nicméně věříme ve vaše porozumění a hluboké respektování mnišské praxe. Přesto zůstáváme k dispozici pro zodpovězení všech otázek, které byste v tomto ohledu měli mít. 

 

V ārāmě žijeme ve vzájemné harmonii, která podporuje naši citlivost, reflexi a vzájemný respekt.

Laskavě vás žádáme, abyste chodili včas na všechny aktivity nabízené v ārāmě Karuṇā Sevena. Se zvláštním ohledem na meditační ústraní opožděným příchodem zmeškáte svou příležitost zúčastnit se kurzu.

Ticho je v naší praxi klíčovým prostředkem, který je velmi užitečný při rozvíjení pozornosti a odříkání. Doporučujeme vám, abyste si našli čas na samotu a přemýšleli o své mysli. Mezitím žádáme všechny, aby respektovali a citlivě reagovali na potřeby ostatních, pokud jde o dodržování mlčení.

 • Prosíme vás, abyste se vyhnuli nevhodné, zraňující a nepříjemné řeči, vulgárním a drsným projevům, pomluvám, tlachání, vtipkování, sarkastickým projevům, světským záležitostem a politice atd.

Život v ārāmě (mnišský příbytek) představuje pro laické praktikující neocenitelnou příležitost. Dává nám možnost rozvíjet prospěšné vlastnosti, jako je odpuštění, soucit, trpělivost a skromnost. 

 

Pro naši praxi jsou důležité i další kvality srdce: štědrost, láska a laskavost a pěstování ušlechtilých vztahů. Všechny jsou klíčem k tomu, abychom mohli žít šťastný a ohleduplný život se sebou i ostatními. Vzhledem k omezenému prostoru v ārāmě je nezbytné být vnímavý a pozorný, po celou dobu pobytu.

 

Bhikkhunī Visuddhi také žije ve stejných prostorech, proto je důležité mít neustále na paměti jednání svého těla a řeči, aby jí to nezpůsobilo žádné narušení ani ostatním praktikujícím, jako jste vy.

 • Pro laické praktiky je zakázáno vstupovat do jakéhokoli prostoru vyhrazeného pro Saṅghu, zejména do místnosti Bhikkhunī. Vstup do těchto oblastí je povolen pouze se svolením Bhikkhunī Visuddhi.

 • Jsme si jisti, že budete věnovat zvláštní pozornost tomu, odkud věci berete, a laskavě vás žádáme, abyste je vrátili tam, kde jste je našli. Tímto způsobem nemají ostatní lidé v budoucnu potíže s jejich nalezením.

 • Žádáme vás, abyste své osobní věci neukládali do ārāmy. Po vašem pobytu se k ārāmě přidají další praktikující. Je pro ně důležité najít čistý a uklizený prostor. Není možné skladovat osobní hrníčky, ručníky nebo ložní prádlo našich hostů, a to ani v případě, že ārāmu v budoucnu znovu navštíví.

 • Během svého pobytu je nutné udržovat ārāmu po celou dobu čistou a uklizenou. Vzhledem k omezeným prostorům je dobré být zdrženlivý a respektovat soukromí ostatních praktikujích.

 • V ārāmě není povoleno zapalovat svíčky ani tyčinky z důvodu vyššího rizika poškození požárem dřevěných konstrukcí.

 • Kouření a pití alkoholu jsou přísně zakázány.

V přítomnosti Bhikkhunī | A jiných ordinovaných

 • Setkání s Bhikkhunī Visuddhi je umožněno pouze za denního světla. Po setmění není povoleno laickým praktikujícím vykonávat jakoukoli návštěvu. 

 

 • Otázky a rozhovory by se měly týkat pouze Dhammy a vaší individuální praxe. 

 

 • Bhikkhunī jde vždy první. Pokud jde po místnosti, vyhýbáme se tomu jí stát v cestě, jemně se posuneme stranou, aby mohla projít. 

 

 • Pokud nás Bhikkhunī požádá, abychom opustili místnost, zdvořile vyhovíme. 

 

 • Když hovoříme s Bhikkhunī, nikdy nesedíme přímo před ní, ani nestojíme, a přitom vždy dodržujeme správný odstup. Je důležité držet se níže než ona, jako projev úcty k vašemu učiteli. 

 

Je přísně zakázáno: 

 • Zapojovat se do neprospěšné řeči, pomluv a falešné řeči. 

 • Cvičení jógy, kung-fu a jakékoli jiné praktiky související s různými tradicemi. 

 • Provozování obřadů a rituálů, které nejsou v souladu s tradicí Theravādy (Srí Lanský styl).

 • Recitovat mantry.
   

Ārāma Karuṅā Sevena je mnišský příbytek, ve kterém je možné v tichosti a ústraní rozvíjet vlastní praxi Buddhova učení. 

 

Co ārāma není: 

 • veřejné meditační centrum nabízející různé aktivity a ústraní

 • místo pro dovolenou a uzdravení (SPA)

 • místo pro azyl, krizové centrum

 • Vzařízním pro terapeutické účely 

 

Během svého pobytu v ārāmě budete mít možnost strávit nějaký čas sami se sebou. Mlčení a respekt jsou rozhodujícími rysy účinné praxe. Ārāma tedy zvláště přísně dbá na to, aby měl každý pozitivní zkušenost a mohl se naplno věnovat své praxi.

Dodržování výše uvedených pokynů a pravidel je nanejvýš důležité. Ārāma má právo odmítnout vaše žádosti o budoucí návštěvu v případě porušení těchto pravidel. 

 

Děkujeme za pochopení. Jsme vám k dispozici k dispozici pro zodpovězení dalších otázek.

 

Doporučujeme komukoli, aby nás bez váhání kontaktoval v případě pochybností o pravidlech a jejich uplatňování v ārāmě. 


karuna.sevena.cz@gmail.com

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke